Navigacija

13E044RFE - RF elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv RF elektronika
Akronim 13E044RFE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Ovaj kurs se bavi analizom i dizajnom RF integrisanih kola i sistema. Predmet pruža mogućnost sticanja ekspertskih znanja neophodnih u visoko-tehnološkom okruženju i akademskim istraživanjima. On ima za cilj da pruži studentima neophodna znanja za razumevanje fundamentalnih činjenica današnjih i budućih inžinjerskih rešenja u RF kolima i sistemima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Na kraju kursa studenti su u stanju da samostalno: -analiziraju performanse integrisanih RF kola i sistema -projektuju i testiraju osnovna RF integrisana kola, kao što su: malošumni pojačavači, mikseri, oscilatori, RF pojačavači snage
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. Izobličenja i šumovi. Modeli aktivnih i pasivnih komponenti u integrisanim RF kolima. Prilagođenja. Uskopojasni i širokopojasni LNA. Aktivni i pasivni mikseri. Polarizacija integrisanih RF kola. Integrisani RF oscilatori. Sintetizatori učestanosti. Arhitektura integrisanih primporedajnika. Integrisani modulatori, demodulatori i detektori signala. Integrisani RF pojačavači snage.
Sadržaj praktične nastave Izvodi se na PC računarima pomoću CADENCE-a, programa za analizu i dizajn integrisanih kola.
Literatura
  1. http://oe4rfe.etf.rs
  2. B. Razavi, RF Microelectronics, 2nd edition, Prentice Hall, October 2011.
  3. T. H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2004.
  4. S. C. Cripps, RF Power Amplifiers for Wireless Communications, 2nd Edition, Artech House, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja, 15 časova vežbanja na tabli i 15 časova rada na računaru u laboratoriji
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 60