Navigacija

13E023AE1 - Analiza elektroenergetskih sistema 1

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza elektroenergetskih sistema 1
Akronim 13E023AE1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim proračunima u elektroenergetskim sistemima: proračuni padova napona, proračuni gubitaka snage i energije, proračuni kompenzacije reaktivne snage, proračuni kratkih spojeva.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti treba da su osposobljeni za samostalno rešavanje i fizičko razumevanje srednje složenih zadataka iz proračuna padova napona, kompenzacije reaktivne snage i kratkih spojeva sa naglaskom na kompjuterskim aplikacijama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod i istorijski razvoj EES. Osnovni proračuni (pad napona, gubici snage i energije). Otočna i redna kompenzacija reaktivnih snaga. Kratki spojeva (KS), matrica impedansi , osnovni i matrični proračuni KS. Direktne, inverzne i nulte impedanse nadzemnih vodova, transformatora i indukcionih mašina. Uzemljenje neutralne tačke. Efekti struja kratkog spoja. Uticaj na tel vodove. Redne nesimetrije.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe sa realnim primerima zadataka na temu bilansa snaga, padova napona i kompenzacije reaktivne snage kao i proračuna kratkih spojeva.
  Literatura
  1. Nikola Rajaković: “Analiza elektroenergetskih sistema 1“, Beograd 2002
  2. Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Aleksandar Savić: “100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema“, Beograd 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0