Navigation

asst. Кристина Џодић, electrical and computer engineer

teaching assistant
The Department of Power Systems

Зграда техничких факултета, канцеларија 76

011/3218-341
Title electrical and computer engineer
Scientific Area Electrical power systems
Promotion Date February 01, 2019

Subjects

Bibliography

Papers from domestic conferences

Одређивање скупа синхроних фазорских мерења за идентификацију електромеханичких осцилација

Ђ. Лазовић, K. DŽodić, Ј. Стојковић, М. Копривица, А. Тасић, П. Стефанов, Одређивање скупа синхроних фазорских мерења за идентификацију електромеханичких осцилација, 18. симпозијум: Управљање и телекомуникације у електроенергетском систему, CIGRE Србија, Зрењанин, Србија, Oct, 2018

Authors Ђорђе Лазовић, Кристина Џодић, Јелена Стојковић, Милица Копривица, Андреј Тасић, and Предраг Стефанов
Year 2018
Publisher CIGRE Србија

Примена синхронизованих фазорских мерења у идентификацији електромеханичких осцилација

K. DŽodić, Ђ. Лазовић, Ј. Стојковић, М. Копривица, А. Тасић, П. Стефанов, Примена синхронизованих фазорских мерења у идентификацији електромеханичких осцилација, 18. симпозијум: Управљање и телекомуникације у електроенергетском систему, CIGRE Србија, Зрењанин, Србија, Oct, 2018

Authors Кристина Џодић, Ђорђе Лазовић, Јелена Стојковић, Милица Копривица, Андреј Тасић, and Предраг Стефанов
Year 2018
Publisher CIGRE Србија

Upravljanje potrošnjom u pametnoj kući sa instaliranim PV sistemom

K. DŽodić, A. Lepović, Upravljanje potrošnjom u pametnoj kući sa instaliranim PV sistemom, INFOTEH-JAHORINA, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2018

Authors Кристина Џодић and Ana Lepović
Year 2018
Publisher Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
ISSN/ISBN 978-99976-710-0-4

Optimalan raspored rada uređaja u kući koja se napaja iz fotonaponskog sistema

K. DŽodić, Optimalan raspored rada uređaja u kući koja se napaja iz fotonaponskog sistema, 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2018

Authors Кристина Џодић
Year 2018
Publisher Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Projects

Inteligentne energetske mreže

Type of project Наука – интердисциплинарно истраживање
Head professor PhD Жељко Ђуришић
Business Partner МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Beginning of realization 2011-03-10

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Type of project Остали домаћи комерцијални пројекти
Head professor PhD Жељко Ђуришић
Business Partner "AVALON PARTNERS" Д.О.О.
Beginning of realization 2018-06-29

Upotreba elektricnih vozila u distributivnim preduzecima

Type of project Остали домаћи комерцијални пројекти
Head professor PhD Жељко Ђуришић
Business Partner ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Beginning of realization 2018-10-01