Navigacija

13M021PES - Planiranje elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Planiranje elektroenergetskih sistema
Akronim 13M021PES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim konceptima planiranja ees. Osnove inženjerske ekonomije. Pojmovi događaja, verovatnoće i obrtne rezerve. Koncept sigurnosti. Korišćenje tabelarnog izračunavanja u programu EXCEL. Planiranje u deregulisanom ees.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje planiranjem, kao metodom za generisanje planova i pretraživanje rešenja po unapred definisanom kriterijumu. Postavljanje kriterijuma u determinističkom i probabilističkom domenu. Programski alati (EXCEL) u proračunima osetljivosti. Šira slika sistema (obnovljivi izvori i tržište). Prioriteti: sigurnost, ekonomija, itd.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Inženjerska ekonomija. Prognoza potrošnje.Planiranje izvora.Elementi pouzdanosti.Planiranje mreža.
  Sadržaj praktične nastave Programski alati (EXCEL) u proračunima osetljivosti
  Literatura
  1. Ivan Škokljev, Planiranje ees, Taurus publik 2000, Beograd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0