Navigacija

13M021PES - Planiranje elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Planiranje elektroenergetskih sistema
Akronim 13M021PES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim konceptima planiranja ees. Osnove inženjerske ekonomije. Pojmovi događaja, verovatnoće i obrtne rezerve. Koncept sigurnosti. Korišćenje tabelarnog izračunavanja u programu EXCEL. Planiranje u deregulisanom EES-u.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje planiranjem, kao metodom za generisanje planova i pretraživanje rešenja po unapred definisanom kriterijumu. Postavljanje kriterijuma u determinističkom i probabilističkom domenu. Programski alati (EXCEL) u proračunima osetljivosti. Šira slika sistema (obnovljivi izvori i tržište). Prioriteti: sigurnost, ekonomija, itd.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Inženjerska ekonomija. Prognoza potrošnje. Planiranje izvora. Elementi pouzdanosti. Planiranje mreža.
  Sadržaj praktične nastave Programski alati za potrebe proračuna pri planiranju elektroenergetskih sistema.
  Literatura
  1. Ivan Škokljev, Planiranje ees, Taurus publik 2000, Beograd
  2. M.Ćalović, A.Sarić, M.Mesarović, P.Stefanov, Planiranje razvoja elektroenergetskih sistema u regulisanom i deregulisanom okruženju, Tehnički fakultet Čačak, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0