Navigacija

13M011IEM - Ispitivanje električnih mašina

Specifikacija predmeta
Naziv Ispitivanje električnih mašina
Akronim 13M011IEM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetska efikasnost
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Energetski odsek (EPP, EES), Signali i sistemi
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja o metodologiji, tehnikama ispitivanja i specifičnim ispitivanjima električnih mašina i transformatora. Standardi i preporuke za ispitivanja u fazi izrade, pri prijemu i u toku eksploatacije električnih mašina i transformatora.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Teorijska znanja i praktična znanja preko laboratorijskih ispitivanja za pripremu, organizaciju i izvođenje ispitivanja električnih mašina i transformatora u fabrici ili na terenu u cilju utvrđivanja ili provere njihovih karakteristika, defektaže i izbora optimalnog načina korišćenja ili popravke.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Opšta metodologija ispitivanja električnih mašina i transformatora. Propisi i standardi. Merenje električnih veličina. Merenje temperature analognim i digitalnim metodama. Merenje brzine obrtanja, momenta i snage analognim i digitalnim metodama. Određivanje stepena iskorišćenja snage. Tipska i serijska ispitivanja transformatora i asinhronih, sinhronih i jednosmernih mašina. Izbor opreme za ispitivanja.
  Sadržaj praktične nastave Aktivno izvođenje 12 laboratorijskih vežbi za određivanje karakteristika transformatora i asinhronih, sinhronih i jednosmernih mašina
  Literatura
  1. M. Petrović: Ispitivanje električnih mašina, udžbenik
  2. R. Radosavljević: Uputsva za vežbe u laboratoriji za električne mašine
  3. Standardi JUS, IEC. IEEE, ANSI, BS, DIN,…
  4. H.N. Norton: Handbook of transducers, Prentice Hall
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0