Navigacija

19M013IEM - Ispitivanje i održavanje električnih mašina

Specifikacija predmeta
Naziv Ispitivanje i održavanje električnih mašina
Akronim 19M013IEM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Predznanje iz predmeta koji čine jezgro nastave na smerovima EPP i EES Energetskog odseka ETF i/ili ekvivalentnihsa drugih univerziteta
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa teorijom i implementacijom standardnih i savremenih metoda ispitivanja električnih mašina i transformatora pri prijemu, u radu i posle havarije, opravke ili revitalizacije
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za samostalni rad pri testiranju električnih mašina i transformatora pri prijemu, u radu i posle havarije, opravke ili revitalizacije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Razlozi ispitivanja i održavanja i njihovo planiranje. Ispitne metode. Električna i dielektrična ispitivanja jednosmernim i naizmeničnim strujama i naponima. Ispitivanje izolacionih ulja, fluida i gasova sa procedurama održavanja i regeneracije. Ispitivanje, održavanje i preventivna kontrola transformatora. Ispitivanje, održavanje i preventivna kontrola motora i generatora.
  Sadržaj praktične nastave Prisustvo ispitivanjima u dostupnim fabrikama
  Literatura
  1. 1) Willis L.H: Electrical Power equipment Maintenance and Testing;
  2. 2) IEC Standards
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 50