Navigacija

13M011ESO - Energetski efikasni sistemi osvetljenja

Specifikacija predmeta
Naziv Energetski efikasni sistemi osvetljenja
Akronim 13M011ESO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti iz predmeta OG3EIN i OG4EO.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa efektima masovne upotrebe štedljivih sijalica i upotrebom fluo cevi poslednje generacije, NaVP i MH izvora, elektronskih balasta, energetski efikasnih svetiljki i uređaja za regulaciju svetlosnog fluksa.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti osposobljeni za primenu energetski efikasnih sistema prilikom projektovanja novih ili rekonstrukcije postojećih instalacija unutrašnjeg i spoljašnjeg osvetljenja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Relevantne karakteristike energetski efikasnih izvora svetlosti, predspojnih uređaja, svetiljki i uređaja za regulaciju svetlosnog fluksa koji se koriste u unutrašnjem i spoljašnjem osvetljenju.
  Sadržaj praktične nastave Obilazak lokacija na kojima su izvedeni energetski efikasni sistemi osvetljenja.
  Literatura
  1. M. Kostić, “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja”, Minel-Šreder, 2000.
  2. Philips Lighting, “Lighting Manual”, Fifth Edition, 1993.
  3. M. Kostić, “Preporuke za projektovanje, izvođenje i održavanje funkcionalnog i dekorativnog javnog osvetljenja u Beogradu”, studija, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Diskusije, studije slučajeva, prezentacije, obilazak lokacija.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 70