Navigacija

19E013EMJS - Električne mašine za jednosmernu struju

Specifikacija predmeta
Naziv Električne mašine za jednosmernu struju
Akronim 19E013EMJS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnom konstrukcijom, principom rada, konvencijama i standardima vezanim za mašine JS u meri potrebnoj za njihovo korišćenje u širokom spektru primene.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Teorijska i praktična znanja kroz laboratorijske vežbe za brzo ovladavanje tehnikama upotrebe mašina za jednosmernu struju u širokom spektru industrijske primene: elektromotorni pogon, vuča i automatizovani procesi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Glavni konstrukcioni delovi i uloga. Namotaji induktora i indukta. Magnetska reakcija indukta. Glavne formule. Linearna i nelinearna komutacija. Osnovne radne karakteristike motora i generatora JS. Specijalne mašine jednosmerne struje za ispitivanje i primenu u automatici:prekidački reluktantni motori, JS motori bez četkica.
  Sadržaj praktične nastave Obavezne laboratorijske vežbe iz ispitivanje mašina jednosmerne struje i određivanje njihovih radnih karakteristika.
  Literatura
  1. B. Mitrakovic: Masine za jednosmernu struju
  2. I. Volckov: Reseni zadaci iz masina za jednosmernu struju
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne računske vežbe, laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0