Навигација

ИР2ПМ4 - Практикум из Математике 4

Спецификација предмета
НазивПрактикум из Математике 4
АкронимИР2ПМ4
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложени испити из Математике 1 и Математике 2
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним методама теорије вероватноће у дискретним и непрекидним моделима: комбинаторним проблемима, условном вероватноћом, случајним променљивим и њиховим нумеричким карактеристикама, законима великих бројева и централном граничном теоремом, као и са основним идејама у области математичке статистике.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање примене метода вероватноће и статистике у решавању реалних проблема. Оспособљавање за решавање једноставнијих реалних проблема применом метода теорије вероватноће и статистике, препознавање одговарајућег математичког модела, оцењивање параметара и тестирање хипотеза у вези са моделом.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни појмови и примена комбинаторике. Условна вероватноћа и независност догађаја. Случајне променљиве и њихове расподеле. Нумеричке карактеристике случајних променљивих. Закони великих бројева и централна гранична теорема. Оцене параметара и тестирање хипотеза.
  Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу. Студент се упознаје са употребом математичких софтвера и њиховом помоћи у решавању конкретних задатака и проблема.
  Литература
  1. М. Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска мисао, Београд 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  110.5
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе,дискусије, помоћ при изради домаћих задатака помоћу математичких софтвера.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит
  Пројекти0
  Колоквијуми30
  Семинари0