Навигација

ИР2АСП - Алгоритми и структуре података

Спецификација предмета
НазивАлгоритми и структуре података
АкронимИР2АСП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са логичком организацијом и меморијском репрезентацијом линеарних и нелинеарих структура података, основним операцијама и типичним применама ових структура. Упознавање са алгоритмима и одговарајућим структурама података које се користе за претраживање и сортирање, као и њиховом практичном имплементацијом у програмским језицима.
  Исходи учења (стечена знања)Овај предмет треба студента да оспособи за програмску имплементацију линеарних и нелинераних структура, као и алгоритама за рад са њима у типичним применама. Поред тога, предмет треба студента да оспособи за практичну имплементацију алгоритама претраживања и сортирања у програмским језицима и решавање практичних проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЛинеарне структуре. Низови. Листе. Стекови. Редови. Нелинеарне структуре. Бинарна стабла. Графови, представљање и алгоритми. Претраживање. Основни методи и побољшања. Стабла и м-арног бинарног претраживања , АВЛ стабла, стабла Б, Б*, и Б+ стабла, Хеширање. Хеш функције и решавање колизија, спољашње хеширање. Сортирање - методи уметања, селекције, замене и спајања.
  Садржај практичне наставеИсто као теоријска
  Литература
  1. Алгоритми и структуре података, Мило Томашевић, Академска мисао, 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе са презентацијама
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми30
  Семинари0