Навигација

ИР2ПОС - Практикум из Оперативних система

Спецификација предмета
НазивПрактикум из Оперативних система
АкронимИР2ПОС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаОбјектно оријентисано програмирање 1, Алгоритми и структуре података, Основи рачунарске технике 2
Циљеви изучавања предметаКроз практичан рад на оперативном систему Linux, упознати студенте са основним техникама и поступцима везаним за коришћење и администрацију овог оперативног система.
Исходи учења (стечена знања)Кроз практичан рад на оперативном систему Linux, оспособити студенте да користе и (на елементарном нивоу) администрирају оперативни систем Linux.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставенема
Садржај практичне наставеОснове функционисања оперативног система Linux. Инсталација. Манипулација корисницима и корисничким групама. Фајл системи. Најзначајније команде. Управљање процесима. Процеси и нити. Синхронизација и комуникација између процеса и нити. Развој програма на оперативном систему Linux.
Литература
  1. Dalheimer, M.K., Welsh, M., "Running Linux", 5th ed., O'Reilly, 2005.
  2. Đorđević B., Pleskonjić D., Maček N., "Operativni sistemi UNIX i Linux", Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004.
  3. Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G., "Operating System Concepts," 7th ed., John Wiley and Sons, 2005
  4. Đorđević B., Pleskonjić D., Maček N., "Operativni sistemi", Mikro knjiga, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
010.5
Методе извођења наставеАудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти70
Колоквијуми0
Семинари0