Навигација

ИР2ТЕК - Теорија електричних кола

Спецификација предмета
НазивТеорија електричних кола
АкронимИР2ТЕК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаИзлагање темељних знања теорије електричних кола са гледишта инжењера и истраживача електротехнике. Стварање основа за анализу модела електротехничких система и направа формулисаних посредством електричних кола. Изградња основних знања аналогне обраде сигнала помоћу електричних кола.
Исходи учења (стечена знања)Разумевање основних концепата и добијање увида у физичке процесе описане електричним колима и одговарајућим математичким моделима. Решавање линеарних електричних кола у временском и фреквенцијском домену. Препознавање, формулисање и моделовање проблема, и проналажење инжењерских решења темељених на теoрији електричних кола, у различитим областима електротехнике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеЕлектрични елемент, коло и мрежа. Граф кола. Основни елементи електричног кола. Диференцијално-алгебарске једначине кола и једначине стања. Конволуциони интеграл. Устаљен одзив. Фазорска трансформација. Сложенопериодичан устаљен одзив. Резонанција и резонантан одзив. Лапласова трансформација. Трофазна кола. Водови.
Садржај практичне наставеРешавање практичних електричних кола ручно или помоћу софтверских алата.
Литература
  1. Б. Рељин, Теорија електричних кола I, Академска мисао, 2003.
  2. Б. Рељин, Теорија електричних кола II, Академска мисао, 2002.
  3. М. Потребић, Д. Тошић, Збирка испитних задатака из Теорије електричних кола, Академска мисао, 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, вежбе на рачунарима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми50
Семинари0