Навигација

Рачунарска техника и информатика

2. година

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 ИР2АСП Алгоритми и структуре података O 3+2+0 6
3.2 ИР2НАД Нумеричка анализа и дискретна математика O 2+2+1 6
3.3 ИР2ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 O 2+2+1 6
3.4 ИР2ОР2 Основи рачунарске технике 2 O 2+2+1 6
Бира се један од следећа два изборна предмета
3.5 ИР2ОАЕ Основи аналогне електронике И 2+2+1 6
3.5 ИР2ТЕК Теорија електричних кола И 2+2+1 6
Укупно 25 30
 
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 ИР2АР Архитектура рачунара O 2+2+1 6
4.2 ИР2ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 O 2+2+1 6
4.3 ИР2ОС1 Оперативни системи 1 O 2+2+1 6
4.4 ИР2СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
Бира се предмет Вероватноћа и статистика или један од следећих шест изборих предмета из Групе 4.5-1
4.5 ИР2ВС Вероватноћа и статистика И 2+2+1 6
4.5 ИР2ПМ4 Практикум из Математике 4
(блок: Вероватноћа и статистика )
И 1+1+0.5 3
Ако се изабере практикум из Математике 4 као предмет 4.5, онда се бира и један од следећа два практикума
4.6 ИР2ПОС Практикум из Оперативних система И 0+1+0.5 3
4.6 ИР2ЕЈ4
ИР2РЈ4
ИР2НЈ4
ИР2ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
Укупно 24-25 30

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 ИР3АР1 Архитектура и организација рачунара 1 O 2+2+1 6
5.2 ИР3БП1 Базе података 1 O 2+2+1 6
5.3 ИР3ОС2 Оперативни системи 2 O 2+2+1 6
5.4 ИР3ОТ Основи телекомуникација O 2+2+1 6
Бира се један или ниједан од следећа три изборна предмета
5.5 ИР3ТЕК Теорија електричних кола 1 И 2+2+1 6
5.5 ИР3ОАЕ Основи аналогне електронике 2 И 2+2+1 6
5.5 ИР3ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 6
Уколико у групи 5.5 није изабран ни један предмет онда се бирају два од следећа три практикума
5.5-6 ИР3ЕЈ5
ИР3РЈ5
ИР3НЈ5
ИР3ФЈ5
Страни језик 5 И 2+0+0 3
5.5-6 ИР3ПРМ Практикум из рачунарских алата у математици И 1+0+1 3
5.5-6 ИР3ППК Практикум из Пословне комуникације и презентације И 1+0+1.5 3
Укупно 24-25 30
 
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 ИР3АР2 Архитектура и организација рачунара 2 O 2+2+1 6
6.2 ИР3КДП Конкурентно и дистрибуирано програмирање O 2+2+1 6
6.3 ИР3РМ Рачунарске мреже O 2+2+1 6
6.4 ИР3СП Системско програмирање O 2+2+1 6
Бира се један од следећих пет изборних предмета
6.5-9 ИР3ОДЕ Основи дигиталне електронике И 2+2+1 6
6.5-9 ИР3ДОС Дигитална обрада сигнала И 2+2+1 6
6.5-9 ИР3ПМТ Принципи модерних телекомуникација И 2+2+1 6
6.5-9 ИР3Е Електромагнетика И 3+2+0 6
6.5-9 ИР3ПЕК Примена теорије електричних кола у електротехници 3 И 2+2+1 6
Укупно 25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
7.1 ИР4МС Микропроцесорски системи O 2+2+1 6
7.2 ИР4ПП1 Програмски преводиоци 1 O 2+2+1 6
7.3 ИР4ПС Пројектовање софтвера O 2+2+1 6
7.4 ИР4РОИ Рачунарске основе Интернета О 2+2+1 6
7.5 ИР4ВЛС Рачунарски VLSI системи О 2+2+1 6
Укупно 25 30
 
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
8.1 ИР4ЕС Експертски системи O 2+2+1 6
8.2 ИР4ПРС Перформансе рачунарских система O 2+2+1 6
Бира се један од следећих тринаест изборних предмета
8.3 ИР4БП2 Базе података 2 И 2+2+1 6
8.3 ИР4ЗП Заштита података И 2+2+1 6
8.3 ИР4ИС1 Информациони системи 1 И 2+2+1 6
8.3 ИР4ИЕП Инфраструктура за електронско пословање И 2+2+1 6
8.3 ИР4ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6
8.3 ИР4МПС Мултипроцесорски системи И 2+2+1 6
8.3 ИР4ПАР Паралелни рачунарски системи И 2+2+1 6
8.3 ИР4ПИА Програмирање Интернет апликација И 2+2+1 6
8.3 ИР4ПП2 Програмски преводиоци 2 4 И 2+2+1 6
8.3 ИР4РГ Рачунарска графика И 2+2+1 6
8.3 ИР4СТ Софтверске технике 4) И 2+2+1 6
8.3 ИР4САБ Софтверски алати база података И 2+2+1 6
8.3 ИР4УСО Управљање софтверским организацијама И 2+2+1 6
8.3 ИР4ПРВ Програмирање у реалном времену 5 И 2+2+1 6
8.3 ИР4РМ2 Рачунарске мреже 2 5 И 2+2+1 6
8.4 Стручна пракса О 2
8.5 Завршни рад О 10
Укупно 15 30

1 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру.

2 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру.

3 Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.

4 Овај предмет се не нуди од школске 2013/14. године.

5 Овај предмет се не нуди од школске 2009/10. године.