Навигација

ИР4БП2 - Базе података 2

Спецификација предмета
НазивБазе података 2
АкронимИР4БП2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаБазе Података 1
  Циљеви изучавања предметаУчење XML-а. Физички дизајн oбјектно релационих база података. Учење различитих механизама приступа и интеграције базе.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање XML-ом, методологијом и алатима за физички дизајн и имплементацију oбјектно релационих база података и разумевање потребе за различитим механизмима приступа и интеграције базе и овладавање њиховим коришћењем.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеXML као модел података и као механизам за остваривање интеграције. DTD и XML Schemas. XPath. XQuery. Физички дизајн. Индекси. Материјализовани погледи. Партиције. Вишедимензионални кластери. Други методи. Механизми приступа и интеграција базе. Језички оријентисани (уметнути SQL упити). Драјверски оријентисани (ODBC, JDBC), Компонентно оријентисани. СОА. Web Сервиси. SOAP. WSDL. UDDI. агенти.
  Садржај практичне наставеПројектовање и имплементација објектно релационе базе, дискусија карактеристика реализованог дизајна, реализација упита посредством XML-а и Web-a и интеграција у друге системе.
  Литература
  1. Database Systems:The Complete Book, H. Garcia-Molina, J.D.Ulman, J. Widom, Prentice Hall, 2002.
  2. Bill Evjen, at all, Professional XML (Programer to Programmer) ISBN-13: 978-0471777779, 2007
  3. Physical Database Design: the database professional's guide to exploiting indexes, views, storage, and more (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) by Sam Lightstone, Toby J. Teorey, and Tom Nadeau (Paperback - Apr 4, 2007)
  4. Bancilhorn, F., et al., Building An Object Oriented Database System, Morgan Kaufmann, 1992.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  221
  Методе извођења наставе30 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi, kolokvijum na sredini semestra, projekat. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит60
  Практична настава10Усмени испит0
  Пројекти10
  Колоквијуми20
  Семинари0