Navigation

MA Kristina Jovičić, electrical and computer engineer

Senior lab engineer
The Department of Telecommunications

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 66a

Title electrical and computer science engineer, MSc

Subjects

Subjects from the curriculum 2013

Bibliography

Papers from international conferences

Comparative analysis of electromagnetic radiation originating from WLAN access point using 802.11a, g, n and ac technologies

K. Jovičić, M. Koprivica, N. Nešković, A. Nešković, Comparative analysis of electromagnetic radiation originating from WLAN access point using 802.11a, g, n and ac technologies, (in Serbian) Proceedings of 28th Telecommunication forum - TELFOR 2020, pp. 45 - 48, IEEE, 24-25 November, Belgrade, Serbia, Nov, 2020

Authors Kristina Jovičić, Mladen Koprivica, Nataša Nešković, and Aleksandar Nešković
Year 2020
Publisher IEEE
ISSN/ISBN 978-0-7381-4242-5
DOI 10.1109/TELFOR51502.2020.9306566
Page from 45
Page to 48

Experimental analysis of electromagnetic radiation originating from 802.11a/g WLAN devices

K. Jovičić, M. Koprivica, I. Kuzle, N. Nešković, A. Nešković, Experimental analysis of electromagnetic radiation originating from 802.11a/g WLAN devices, (in Serbian) Proceedings of 25th Telecommunication forum - TELFOR 2017, pp. 215 - 218, Telecommunication Society, 21-22 November, Belgrade, Serbia, Nov, 2017

Authors Kristina Jovičić, Mladen Koprivica, Igor Kuzle, Nataša Nešković, and Aleksandar Nešković
Year 2017
Publisher Telecommunication Society
ISSN/ISBN 978-1-5386-3072-3
DOI 10.1109/TELFOR.2017.8249325
Page from 215
Page to 218

Projects

International

Studija za revalorizaciju opticke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a (Crna Gora)

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner NETCOM DOO PODGORICA
Beginning of realization 2022-03-15

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner TELEGROUP DOO Podgorica
Beginning of realization 2020-09-24

BENEFIT-Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs

Type of project ERAZMUS + K2
Head asst. professor PhD Mladen Koprivica
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU
Beginning of realization 2018-02-14
Scientific

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Type of project Projekti-Zeleni fond
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Beginning of realization 2018-11-19
Commercial

Aeronautička studija za Novi Hangar u okviru aerodroma Nikola Tesla

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner Akcionarsko drustvo za vazdusni saobracaj AIR SERBIA BEOGRAD
Beginning of realization 2024-02-07

Studija iz domena nejonizujucih zracenja

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti (podtip)
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Beginning of realization 2023-03-07

Studija iz domena nejonizujucuh zracenja

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti (podtip)
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner A1 SRBIJA DOO BEOGRAD
Beginning of realization 2023-03-07

Studija za unapredjenje nacionalnog, pravnog i implementacionog okvira u domenu nejonizujucih zracenja

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti (podtip)
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner POSLOVNO UDRUZENJE SAVET STRANIH INVESTITORA
Beginning of realization 2023-03-07

Studija iz domena nejonizujucih zrecenja

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti (podtip)
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO
Beginning of realization 2023-03-07

Studija izvodljivosti izgradnje sistema za monitoring radiofrekvencijskog spektra u urbanim sredinama

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Beginning of realization 2021-12-22

Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac - TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2

Type of project Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner KODAR ENERGOMONTAZA DOO BEOGRAD
Beginning of realization 2021-01-25

Razvoj network and service reporting system softverske platforme

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Beginning of realization 2020-12-15

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Milan Bebić
Business Partner AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2020-09-02

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Beginning of realization 2019-05-31

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEGROUP" doo Beograd
Beginning of realization 2019-05-03

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd
Beginning of realization 2019-01-30

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEGROUP" doo Beograd
Beginning of realization 2018-09-12

Projekat povezivanja upravljacke opreme na semaforizovanim raskrsnicama sa Centrom za upravljanje saobracajem putem 3G/4G mreze mobilne telefonije

Type of project Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Beginning of realization 2018-06-13

Studija izvodljivosti formiranja nacionalne laboratorije R & TT opreme

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Beginning of realization 2017-07-10

CISKO AKADEMIJA-kursevi

Type of project Kursevi (domaći)
Head asst. professor PhD Mladen Koprivica
Beginning of realization 2004-06-01