Navigacija

13E034RS - Radio sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Radio sistemi
Akronim 13E034RS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Radio komunikacije
Ciljevi izučavanja predmeta Pregled savremenih radio-sistema. Osnovne karakteristike i osnovni principi organizacije savremenih radio-sistema. Poseban naglasak na 2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 3.9G, 4G, 5G zemaljskim javnim mobilnim sistemima. Osnovni principi projektovanja pojedinih tipova radio mreža (mobilne, namenske, radio-difuzne.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student bi trebalo da zna osnovne karakteristike radio-interfejsa i jezgra mreže najznačajnijih savremenih tipova radio-sistema. U slučaju javnih mobilnih sistema, student posebno treba da razume osnovne saobraćajne procedure, kao i tehnička rešenja organizacije sistema. Dopunski, student treba da ovlada osnovnim principima projektovanja najznačajnih radio-sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pregled, analiza načina rada i osnovne karakteristike savremenih radio-sistema.Javni mobilni sistemi. GSM. GPRS. EDGE. UMTS. HSPA/HSPA+/MC-HSPA. LTE. 5G sistemi. TETRA. Wireless Personal Area Networks – WPAN. Radio-difuzni sistemi.
Sadržaj praktične nastave Laboratorija: Rad na GSM simulatoru. Rad na UMTS simulatoru. Merenje osnovnih parametara GSM sistema na namenskom mernom sistemu. Merenje osnovnih parametara UMTS sistema na namenskom mernom sistemu.
Literatura
  1. GSM/ETSI preporuke
  2. 3GPP preporuke
  3. Trening dokumentacija renomiranih proizvođača opreme (Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Cisco, Alvarion…)
  4. Publikovani radovi, projekti, dodatni izvodi iz više knjiga.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari