Навигација

проф. др Дарко Шошић

Ванредни професор
Катедра за електроенергетске системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 73

011/3218-360
Стручни називдоктор наука - електротехника и рачунарство
Научна областЕлектроенергетски системи
Датум избора 15. фебруар 2021.

Предмети

Предмети из наставног плана и програма 2013

Библиографија

Радови у часописима са SCI листе

Distribution network reconfiguration and reactive power compensation using a hybrid Simulated Annealing–Minimum spanning tree algorithm

B. Stojanović, T. Rajić, D. Šošić, Distribution network reconfiguration and reactive power compensation using a hybrid Simulated Annealing–Minimum spanning tree algorithm, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 147, pp. 1 - 14, May, 2023

АуториБранко Стојановић, Томислав Рајић и Дарко Шошић
Година2023
DOIhttps://doi.org/10.1016/j.ijepes.2022.108829
ЧасописInternational Journal of Electrical Power & Energy Systems
Импакт фактор5.659 (M21)
Волумен147
Страна од1
Страна до14

Novel DE-based Optimization Technique for the Renewable Sources' Integration

V. Ristić, D. Šošić, Novel DE-based Optimization Technique for the Renewable Sources' Integration, Comptes rendus de l academie Bulgare des sciences, Vol. 75, No. 11, pp. 1663 - 1671, Nov, 2022

АуториVladan Ristić и Дарко Шошић
Година2022
DOI10.7546/CRABS.2022.11.14
ЧасописComptes rendus de l academie Bulgare des sciences
Импакт фактор0.378 (M23)
Волумен75
Број11
Страна од1663
Страна до1671

Multicriteria transmission expansion planning based on differential evolution and georeferencing – Case study Serbia

V. Ristić, D. Šošić, Multicriteria transmission expansion planning based on differential evolution and georeferencing – Case study Serbia, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 135, pp. 107593 - 107593, Feb, 2022

АуториVladan Ristić и Дарко Шошић
Година2022
DOI10.1016/j.ijepes.2021.107593
ЧасописInternational Journal of Electrical Power & Energy Systems
Импакт фактор5.659 (M21)
Волумен135
Страна од107593
Страна до107593

Reconfiguration of distribution system with distributed generation using an adaptive loop approach

D. Šošić, П. Стефанов, Reconfiguration of distribution system with distributed generation using an adaptive loop approach, JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS, Vol. 70, No. 5, pp. 345 - 357, Nov, 2019

АуториДарко Шошић и Предраг Стефанов
Година2019
DOI10.2478/jee-2019-0066
ЧасописJOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
Импакт фактор0.686 (M23)
Волумен70
Број5
Страна од345
Страна до357

Multi-objective optimal reconfiguration of distribution network

D. Šošić, П. Стефанов, Multi-objective optimal reconfiguration of distribution network, JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS, Vol. 69, No. 2, pp. 128 - 137, Apr, 2018

АуториДарко Шошић и Предраг Стефанов
Година2018
DOI10.2478/jee-2018-0016
ЧасописJOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
Импакт фактор0.636 (M23)
Волумен69
Број2
Страна од128
Страна до137

Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks

D. Šošić, M. Žarković, G. Dobrić, Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks, IET GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, Vol. 9, No. 3, pp. 267 - 275, Feb, 2015

АуториДарко Шошић, Милета Жарковић и Горан Добрић
Година2015
DOI10.1049/iet-gtd.2014.0138
ЧасописIET GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
Импакт фактор1.576 (M22)
Волумен9
Број3
Страна од267
Страна до275

Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study—Banat region, Serbia

M. Žarković, D. Šošić, G. Dobrić, Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study—Banat region, Serbia, JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, Vol. 6, No. 1, pp. 013120 - 013120, Jan, 2014

АуториМилета Жарковић, Дарко Шошић и Горан Добрић
Година2014
DOI10.1063/1.4862988
ЧасописJOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY
Импакт фактор1.514 (M22)
Волумен6
Број1
Страна од013120
Страна до013120

Evolutionary algorithm for calculating available transfer capability

D. Šošić, I. Škokljev, Evolutionary algorithm for calculating available transfer capability, JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS, Vol. 64, No. 5, pp. 291 - 297, Oct, 2013

АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
Година2013
DOI10.2478/jee-2013-0042
ЧасописJOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
Импакт фактор0.546 (M23)
Волумен64
Број5
Страна од291
Страна до297

A software tool for available transfer capability teaching purposes

D. Šošić, I. Škokljev, A software tool for available transfer capability teaching purposes, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION, Vol. 50, No. 1, pp. 96 - 109, Jan, 2013

АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
Година2013
DOI10.7227/IJEEE.50.1.8
ЧасописINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION
Импакт фактор0.119 (M23)
Волумен50
Број1
Страна од96
Страна до109

Радови у часописима ван SCI листе

Rekonfiguracija i otočna kompenzacija u prisustvu distribuiranih izvora u razgranatoj distributivnoj mreži

B. Stojanović, Т. Рајић, D. Šošić, Rekonfiguracija i otočna kompenzacija u prisustvu distribuiranih izvora u razgranatoj distributivnoj mreži, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 25, No. 1, pp. 24 - 34, 2023

АуториBranko Stojanović, Томислав Рајић и Дарко Шошић
Година2023
DOI10.46793/EEE23-1.24S
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Волумен25
Број1
Страна од24
Страна до34

Primena širinske pretrage i georeferenciranja za određivanje optimalne trase dalekovoda

V. Ristić, D. Šošić, D. Ristić, Primena širinske pretrage i georeferenciranja za određivanje optimalne trase dalekovoda, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, 2023

АуториVladan Ristić, Дарко Шошић и Dragana Ristić
Година2023
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA

Rekonfiguracija distributivne mreže i otočna kompenzacija uz prisustvo vetro generatora i solarnih panela

Б. Стојановић, T. Rajić, Д. Шошић, Rekonfiguracija distributivne mreže i otočna kompenzacija uz prisustvo vetro generatora i solarnih panela, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 12 - 21, 2022

АуториБранко Стојановић, Томислав Рајић и Дарко Шошић
Година2022
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Страна од12
Страна до21

Integrisani sistem za monitoring i upravljanje Data Centra napajanog iz obnovljivih izvora energije

И. Вујовић, D. Šošić, Ж. Ђуришић, Integrisani sistem za monitoring i upravljanje Data Centra napajanog iz obnovljivih izvora energije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 11 - 20, 2021

АуториИван Вујовић, Дарко Шошић и Жељко Ђуришић
Година2021
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Страна од11
Страна до20

Реконфигурација дистрибутивне мреже применом методе померајућег регистра отворених прекидача

D. Šošić, Т. Рајић, Б. Стојановић, Реконфигурација дистрибутивне мреже применом методе померајућег регистра отворених прекидача, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 20, pp. 1 - 10, 2021

АуториДарко Шошић, Томислав Рајић и Бранко Стојановић
Година2021
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Волумен20
Страна од1
Страна до10

Ѕajberbezbednost u energetskom sektoru

Б. Тривић, D. Šošić, Ѕajberbezbednost u energetskom sektoru, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 583 - 589, 2020

АуториБиљана Тривић и Дарко Шошић
Година2020
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Страна од583
Страна до589

Određivanje parametara pouzdanosti u distributivnim mrežama u prisustvu distribuirane proizvodnje

D. Šošić, П. Стефанов, П. Мршић, Određivanje parametara pouzdanosti u distributivnim mrežama u prisustvu distribuirane proizvodnje, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 20, No. 1-2, pp. 313 - 318, Mar, 2018

АуториДарко Шошић, Предраг Стефанов и Предраг Мршић
Година2018
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Волумен20
Број1-2
Страна од313
Страна до318

Adaptivno podešavanje prekostrujnih releja u distributivnoj mreži

Ј. Крстивојевић, Д. Шошић, A. Savić, Adaptivno podešavanje prekostrujnih releja u distributivnoj mreži, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 319 - 327, Mar, 2018

АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
Година2018
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Број1-2
Страна од319
Страна до327

Kordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži sa distribuiranim izvorima

J. Krstivojević, Д. Шошић, А. Савић, Kordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži sa distribuiranim izvorima, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 1-2, pp. 392 - 399, Mar, 2017

АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
Година2017
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Волумен1-2
Страна од392
Страна до399

Optimizacija prekidačkih operacija u rekonfiguraciji distributivnih mreža primenom PSO postupka

P. Stefanov, N. Jeličić, Д. Шошић, Optimizacija prekidačkih operacija u rekonfiguraciji distributivnih mreža primenom PSO postupka, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 3-4, pp. 408 - 416, Mar, 2017

АуториПредраг Стефанов, Nebojša Jeličić и Дарко Шошић
Година2017
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Број3-4
Страна од408
Страна до416

Uticaj distribuiranih generatora u različitim modovima rada na stanje u distributivnoj mreži

Д. Шошић, D. Ivić, P. Stefanov, Uticaj distribuiranih generatora u različitim modovima rada na stanje u distributivnoj mreži, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 3-4, pp. 377 - 384, Mar, 2017

АуториДарко Шошић, Dejan Ivić и Предраг Стефанов
Година2017
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Број3-4
Страна од377
Страна до384

Harmonijski proračun tokova snaga u distributivnoj mreži uz prisustvo distribuirane proizvodnje

Д. Шошић, M. Žarković, Г. Добрић, Harmonijski proračun tokova snaga u distributivnoj mreži uz prisustvo distribuirane proizvodnje, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 200 - 206, Mar, 2016

АуториДарко Шошић, Милета Жарковић и Горан Добрић
Година2016
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Број1-2
Страна од200
Страна до206

Određivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja

Т. Рајић, Ј. Микуловић, M. Žarković, Д. Шошић, Određivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 268 - 274, Mar, 2016

АуториТомислав Рајић, Јован Микуловић, Милета Жарковић и Дарко Шошић
Година2016
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Број1-2
Страна од268
Страна до274

Ekonomski dispečing metodom Lagrange-Hopfiled neuralne mreže sa uvažavanjem gubitaka u mreži

В. Бечејац, D. Šošić, Ekonomski dispečing metodom Lagrange-Hopfiled neuralne mreže sa uvažavanjem gubitaka u mreži, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 18, No. 3-4, pp. 295 - 299, 2016

АуториВладимир Бечејац и Дарко Шошић
Година2016
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Волумен18
Број3-4
Страна од295
Страна до299

Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu

Ј. Стојковић, D. Šošić, Н. Рајаковић, Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 16, No. 1-2, pp. 62 - 66, Mar, 2015

АуториЈелена Стојковић Терзић, Дарко Шошић и Никола Рајаковић
Година2015
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Волумен16
Број1-2
Страна од62
Страна до66

Тумачење пропусности електричне преносне мреже за трговачке трансакције

И. Шкокљев, D. Šošić, М. Апостоловић, Тумачење пропусности електричне преносне мреже за трговачке трансакције, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 17, No. 3-4, pp. 33 - 38, Mar, 2015

АуториИван Шкокљев, Дарко Шошић и Младен Апостоловић
Година2015
ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Волумен17
Број3-4
Страна од33
Страна до38

Available Transmission Capacity Assessment

I. Škokljev, D. Šošić, Available Transmission Capacity Assessment, SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 9, No. 2, pp. 201 - 215, Jun, 2012

АуториИван Шкокљев и Дарко Шошић
Година2012
DOI10.2298/SJEE1202201S
ЧасописSERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
Волумен9
Број2
Страна од201
Страна до215

Радови са међународних конференција

Detection, Classification and Localization of Faults in LVDC Microgrid Using ANN

A. Bhalla, B. Bhalja, E. Purwar, Д. Шошић, Z. Stojanović, Detection, Classification and Localization of Faults in LVDC Microgrid Using ANN, IEEE PowerTech 2013, Belgrade, Jun, 2023

АуториAnu Bhalla, Bhavesh Bhalja, Ekta Purwar, Дарко Шошић и Зоран Стојановић
Година2023

Multi-carrier smart energy micro-grid analysis

Д. Шошић, А. Савић, G. Dobrić, Multi-carrier smart energy micro-grid analysis, 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference-Latin America, 2021

АуториДарко Шошић, Александар Савић и Горан Добрић
Година2021

Distribution network reconfiguration using the open switch moving register method

Д. Шошић, Т. Рајић, П. Стефанов, Б. Стојановић, Distribution network reconfiguration using the open switch moving register method, 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference-Latin America, Lima, Peru, Sep, 2021

АуториДарко Шошић, Томислав Рајић, Предраг Стефанов и Бранко Стојановић
Година2021
DOI10.1109/ISGTLatinAmerica52371.2021.9543011

Effects of coordinated prosumer operation on power distribution systems

М. Јелић, D. Šošić, Н. Томашевић, Effects of coordinated prosumer operation on power distribution systems, 29th Telecommunications Forum TELFOR 2021, Belgrade, Serbia, Nov, 2021

АуториМарко Јелић, Дарко Шошић и Никола Томашевић
Година2021

Adaptive Coordination of Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Adaptive Coordination of Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies, 3rd South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES), Novi Sad, Serbia, 2018

АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
Година2018

ANN for Solving the Harmonic Load Flow in Electric Power Systems with DG

М. Жарковић, D. Šošić, ANN for Solving the Harmonic Load Flow in Electric Power Systems with DG, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2106, Belgrade, Serbia, Nov, 2016

АуториМилета Жарковић и Дарко Шошић
Година2016

Coordination of Directional Overcurrent Relays by Using Heuristic Optimization Method

J. Krstivojević, D. Šošić, A. Savić, Coordination of Directional Overcurrent Relays by Using Heuristic Optimization Method, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2016, pp. 1 - 8, Belgrade, Serbia, 2016

АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
Година2016
Страна од1
Страна до8

Weakly Meshed Distribution Networks with Distributed Generation - Power Flow Analysis Using Improved Impedance Matrix Based Algorithm

D. Ivić, D. Macanović, Д. Шошић, P. Stefanov, Weakly Meshed Distribution Networks with Distributed Generation - Power Flow Analysis Using Improved Impedance Matrix Based Algorithm, XI International Symposium on Industrial Electronics – INDEL 2016, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Nov, 2016

АуториDejan Ivić, Draženko Macanović, Дарко Шошић и Предраг Стефанов
Година2016

Estimation of Deep - Bar Induction Motor Rotor Parameters Using Heuristic Methods of Optimization

М. Јечменица, D. Šošić, М. Терзић, Estimation of Deep - Bar Induction Motor Rotor Parameters Using Heuristic Methods of Optimization, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2106, Belgrade, Serbia, Nov, 2016

АуториМилош Јечменица, Дарко Шошић и Младен Терзић
Година2016

Reconfiguration of the Three Phase Unbalanced Distribution Network

D. Šošić, П. Стефанов, Reconfiguration of the Three Phase Unbalanced Distribution Network, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Med Power 2106, Belgrade, Serbia, Nov, 2016

АуториДарко Шошић и Предраг Стефанов
Година2016

Calculation of Available Transfer Capability Using Black Hole Algorithm

D. Šošić, И. Шкокљев, Calculation of Available Transfer Capability Using Black Hole Algorithm, 2nd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics (ICEE 2015), Guimarães, Portugal, Jun, 2015

АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
Година2015

Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm

Ј. Stojkovic, D. Milošević, D. Šošić, Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm, 2nd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics (ICEE 2015), Guimarães Portugal, Jun, 2015

АуториЈелена Стојковић Терзић, Dejan Milošević и Дарко Шошић
Година2015

Optimal Location and Sizing of Photovoltaic Plant

D. Šošić, I. Škokljev, Optimal Location and Sizing of Photovoltaic Plant, 2013 International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), pp. 121 - 126, Madrid, Oct, 2013

АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
Година2013
Страна од121
Страна до126

Радови са домаћих конференција

MINIMALNO RAZGRANATO STABLO, BRZA APROKSIMACIJA GLOBALNOG OPTIMUMA

Б. Стојановић, T. Rajić, Д. Шошић, MINIMALNO RAZGRANATO STABLO, BRZA APROKSIMACIJA GLOBALNOG OPTIMUMA, Копаоник, Србија, Sep, 2022

АуториБранко Стојановић, Томислав Рајић и Дарко Шошић
Година2022

Tipične distributivne mreže

M. Dilparić, D. Vukotić, P. Pavlović, J. Dabić, D. Šošić, G. Dobrić, Tipične distributivne mreže, 13. savetovanje CIRED Srbija, Kopaonik, 2022

АуториMilica Dilparić, Dušan Vukotić, Petar Pavlović, Jelena Dabić, Дарко Шошић и Горан Добрић
Година2022

Kvantifikacija koeficijenta žilavosti u elektroenergetskim sistemima

Д. Шошић, M. Žarković, Г. Добрић, В. Антонијевић, Z. Stojković, З. Стојановић, Kvantifikacija koeficijenta žilavosti u elektroenergetskim sistemima, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Mar, 2022

АуториДарко Шошић, Милета Жарковић, Горан Добрић, Владимир Антонијевић, Златан Стојковић и Зоран Стојановић
Година2022

Optimalno mesto i vreme ugradnјe uređaja za automatizaciju distributivne mreže

K. DŽodić, D. Šošić, Optimalno mesto i vreme ugradnјe uređaja za automatizaciju distributivne mreže, 12. Savetovanje CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, Sep, 2021

АуториКристина Џодић и Дарко Шошић
Година2021
Страна одR-5.08

Optimalno mesto i vreme ugradnјe uređaja za automatizaciju distributivne mreže

К. Џодић, D. Šošić, Optimalno mesto i vreme ugradnјe uređaja za automatizaciju distributivne mreže, 12. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama sa regionalnim učešćem (CIRED 2021), Vrnjačka Banja, Srbija, Aug, 2021

АуториКристина Џодић и Дарко Шошић
Година2021

Procena mesta kvara u distributivnoj mreži na osnovu snimljenih signala u napojnoj transformatorskoj stanici

Đ. Lazović, D. Šošić, Procena mesta kvara u distributivnoj mreži na osnovu snimljenih signala u napojnoj transformatorskoj stanici, XII savetovanje CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, Sep, 2021

АуториЂорђе Лазовић и Дарко Шошић
Година2021
Страна одR-3.22

Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti

Đ. Lazović, A. Tasić, P. Stefanov, D. Šošić, Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Копаоник, Србија, Sep, 2018

АуториЂорђе Лазовић, Андреј Тасић, Предраг Стефанов и Дарко Шошић
Година2018

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,

D. Šošić, P. Stefanov, Đ. Lazović, Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Копаоник, Србија, Sep, 2018

АуториДарко Шошић, Предраг Стефанов и Ђорђе Лазовић
Година2018
Страна одSTK5-16

Objedinjena analiza elektroenergetske i mreže daljinskog centralnog grejanja

Д. Шошић, А. Савић, Г. Добрић, Т. Бајц, Objedinjena analiza elektroenergetske i mreže daljinskog centralnog grejanja, XIX međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh – Jahorina, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2017

АуториДарко Шошић, Александар Савић, Горан Добрић и Тамара Бајц
Година2017

Višektiretijumska optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primenom algoritma sivih vukova

Д. Шошић, P. Stefanov, Višektiretijumska optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primenom algoritma sivih vukova, XVI međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh – Jahorina, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2017

АуториДарко Шошић и Предраг Стефанов
Година2017

Objedinjena analiza elektroenergetske i mreže daljinskog centralnog grejanja

Д. Шошић, А. Савић, Г. Добрић, T. Bajc, Objedinjena analiza elektroenergetske i mreže daljinskog centralnog grejanja, XX međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh – Jahorina, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2017

АуториДарко Шошић, Александар Савић, Горан Добрић и Tamara Bajc
Година2017

Primjena DC portova pri zatvaranju petlji u distributivnim mrežama

D. Ivić, Д. Шошић, P. Stefanov, Primjena DC portova pri zatvaranju petlji u distributivnim mrežama, III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF 2017, Banja Luka, Bosa i Hercegovina, Nov, 2017

АуториDejan Ivić, Дарко Шошић и Предраг Стефанов
Година2017

Rekonfiguracija distributivne mreže primenom metode jednostrukog zatvaranja petlji

D. Šošić, В. Бечејац, Rekonfiguracija distributivne mreže primenom metode jednostrukog zatvaranja petlji, INFOTEH-JAHORINA 2016, pp. 51 - 56, Јахорина, 2016

АуториДарко Шошић и Владимир Бечејац
Година2016
ISSN/ISBN978-99955-763-9-4
Страна од51
Страна до56

Uporedna analiza heurističkih metoda rekonfiguracije distributivnih mreža

D. Šošić, П. Стефанов, Uporedna analiza heurističkih metoda rekonfiguracije distributivnih mreža, X jubilarno savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2016, Vrnjačka banja, Sep, 2016

АуториДарко Шошић и Предраг Стефанов
Година2016
Страна одSTK5-05

Примена алгоритма Сивих Вукова на проблеме у електроенергетици

D. Šošić, И. Шкокљев, Примена алгоритма Сивих Вукова на проблеме у електроенергетици, INFOTEH-JAHORINA, pp. 160 - 165, Jahorina, Mar, 2015

АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
Година2015
Страна од160
Страна до165

Одређивање вредности расположивог преносног капацитета трансакција употребом нових метода оптимизације

D. Šošić, И. Шкокљев, Одређивање вредности расположивог преносног капацитета трансакција употребом нових метода оптимизације, 32. savetovanje CIGRE Srbija, May, 2015

АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
Година2015
Страна одC5 12

Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem

Ј. Stojković, D. Šošić, Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem, INFOTEH-JAHORINA, pp. 166 - 171, Apr, 2015

АуториЈелена Стојковић Терзић и Дарко Шошић
Година2015
Страна од166
Страна до171

Features of Power Transfer Distribution Coefficients in power System Networks

D. Šošić, I. Škokljev, N. Pokimica, Features of Power Transfer Distribution Coefficients in power System Networks, INFOTEH-JAHORINA, pp. 86 - 90, Јахорина, Mar, 2014

АуториДарко Шошић, Иван Шкокљев и Немања Покимица
Година2014
Страна од86
Страна до90

Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma

D. Šošić, Ј. Stojković, Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma, INFOTEH-JAHORINA, pp. 57 - 63, Mar, 2014

АуториДарко Шошић и Јелена Стојковић Терзић
Година2014
ISSN/ISBN978-99955-763-3-2
Страна од57
Страна до63

Estimacija amplitude i frekvencije kombinovanjem Furijeove i metode najmanjih kvadrata

D. Šošić, M. Đurić, Estimacija amplitude i frekvencije kombinovanjem Furijeove i metode najmanjih kvadrata, INFOTEH-JAHORINA 2013, pp. 86 - 90, Jahorina, Mar, 2013

АуториДарко Шошић и Миленко Ђурић
Година2013
Страна од86
Страна до90

Doprinos rešavanju problema zauzeća kapaciteta za prenos

D. Šošić, I. Škokljev, Doprinos rešavanju problema zauzeća kapaciteta za prenos, 31. savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, May, 2013

АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
Година2013

Energy loss in distribution network related to placement of solar photovoltaic systems

I. Batas-Bjelić, D. Šošić, N. Rajaković, Energy loss in distribution network related to placement of solar photovoltaic systems, The Second International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Beograd, Oct, 2013

АуториИлија Батас-Бјелић, Дарко Шошић и Никола Рајаковић
Година2013

Остали радови

Подешавање и координација прекострујних релеја у дистрибутивној мрежи

Ј. Крстивојевић, Д. Шошић, A. Savić, Подешавање и координација прекострујних релеја у дистрибутивној мрежи, SYM-OP-IS 2017, pp. 716 - 721, Sep, 2017

АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
Година2017
Страна од716
Страна до721

Metode određivanja raspoloživog prenosnog kapaciteta u visokonaponskim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema

D. Šošić, Metode određivanja raspoloživog prenosnog kapaciteta u visokonaponskim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema, Beograd, Sep, 2015

АуториДарко Шошић
Година2015

Dekonstrukcija 'ATC' u okruženju savremenih računarskih alata

I. Škokljev, D. Šošić, Dekonstrukcija 'ATC' u okruženju savremenih računarskih alata, 28. međunarodno savetovanje Energetika, pp. 93 - 101, Mar, 2012

АуториИван Шкокљев и Дарко Шошић
Година2012
ISSN/ISBN0354-8651
Страна од93
Страна до101

Књиге и монографије

ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ Увод у PSS®SINCAL

D. Šošić, ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ Увод у PSS®SINCAL, Akademska misao, 2023

АуториДарко Шошић
Година2023
ИздавачAkademska misao
ISBN978-86-7466-990-7
Број страна143
Тип књигепомоћни уџбеник
Број страна143

Metode optimizacije primena u elektroenergetici

A. Savić, Д. Шошић, Г. Добрић, М. Жарковић, Metode optimizacije primena u elektroenergetici, Akademska misao, 2018

АуториАлександар Савић, Дарко Шошић, Горан Добрић и Милета Жарковић
Година2018
ИздавачAkademska misao
ISBN978-86-7466-753-8
Број страна380
Тип књигеуџбеник
Број страна380

Пројекти

Међународни

Integracija kupaca- proizvodjaca u elektroenergetski sistem

Integracija kupaca- proizvodjaca u elektroenergetski sistem

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Горан Добрић
ФинансијерGIZ - Deutsche Gesellshaft fur Internationale
Почетак реализације19.01.2023.

Detekcija i lokalizacija kvara u hibridnim AC/DC mikromrezama- BIlateralna saradnja sa Republikom Indijom

Detekcija i lokalizacija kvara u hibridnim AC/DC mikromrezama- BIlateralna saradnja sa Republikom Indijom

Тип пројектаПројекти Билатерална сарадња
Руководилацпроф. др Дарко Шошић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације29.07.2022.

Bilateralna saradnja sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

Energetsko planiranje i modelovanje odrzivih energetskih sistema

Тип пројектаПројекти Билатерална сарадња
Руководилацпроф. др Бранко Ковачевић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације25.04.2016.
Научни

Интелигентне енергетске мреже-НАСТАВАК

Интелигентне енергетске мреже-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Интелигентне енергетске мреже

Тип пројектаНаука – интердисциплинарно истраживање
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације10.03.2011.
Комерцијални

Okvirni sporazum o pruzanju strucne usluge iz oblasti "Upravljanje distributivnim elektroenergetskim sistemom (DEES)"

Okvirni sporazum o pruzanju strucne usluge iz oblasti "Upravljanje distributivnim elektroenergetskim sistemom (DEES)"

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Предраг Стефанов
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
Почетак реализације24.11.2021.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерAKЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације02.09.2020.

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
Почетак реализације02.12.2015.

Примена пренапонске заштите преносних надземних водова високог напона у циљу смањења броја кварова услед атмосферских пренапона

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Милан Савић
ФинансијерAD "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" Београд
Почетак реализације11.06.2012.