Navigacija

Upravljanje sistemima i obrada signala

Rukovodilac modula: prof. dr Aleksandar Rakić

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
13D051OAS Optimalni i adaptivni stohastički sistemi 3+3 9 LINK
13D051PPC Praćenje pokretnih ciljeva 3+3 9 LINK
13D051KES Klasifikacija i estimacija signala 3+3 9 LINK
13D051TOP Tehnike obrade i prepoznavanje govornog signala 3+3 9 LINK
13D051AVO Automatsko vođenje objekata u prostoru 7) 3+3 9 LINK
13D051TRS Teorija robotskih sistema 3+3 9 LINK
13D051SRS Specijalni robotski sistemi 3+3 9 LINK
13D051LRS Linearni robusni sistemi 5) 3+3 9 LINK
13D051NMS Nelinearni multivarijabilni sistemi 3+3 9 LINK
13D051SMA Složeni multi-agent sistemi 3+3 9 LINK
13D051NM Neuralne mreže 3+3 9 LINK
13D031T Termovizija 2) 3+3 9 LINK
13D051VI Veštačka inteligencija 5) 3+3 9 LINK
13D051MKR Motorna kontrola i rehabilitacija 3+3 9 LINK
13D051OMO Odabrane metode obrade fizioloških signala 7) 3+3 9 LINK
13D051NP Neuralne proteze 3+3 9 LINK
13D051MIE Metode i instrumentacija za elektrofiziologiju 3+3 9 LINK
13D051SOM Sistemi odlučivanja u medicini 5) 3+3 9 LINK
13D051ARS Autonomni robotski sistemi bez ljudske posade 3+3 9 LINK
13D051IRS Inteligentni robotski sistemi 3) 3+3 9 LINK
13D051USS Upravljanje složenim sistemima 3+3 9 LINK
13D051OPD Odabrane primene digitalne obrade slike 1) 1.5+1.5 9 LINK
13D051PRO Primenjena robusna optimizacija 4) 3+3 9 LINK
13D051STZ Savremene tehnologije u zdravstvu 4) 3+3 9 LINK
13D051SDMU Sistemi za distribuirano merenje i upravljanje 4) 3+3 9 LINK
13D051NVM Neurovizuelizacione metode 6) 3+3 9 LINK
13D051SMP Savremene metode za projektovanje regulatora u sistemima upravljanja 6) 3+3 9 LINK

1) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2015/16. godine. Predmet se ne nudi u šk. 2018/19., 2019/20. godini.

2) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini i od 2017/18. godine.

3) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

4) Predmet se može izabrati od školske 2017/18. godine.

5) Predmet se ne nudi od školske 2017/18. godine.

6) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.

7) Predmet se ne nudi u šk. 2018/19., 2019/20. godini.