Navigacija

Telekomunikacije

Rukovodilac modula: prof. dr Mirjana Simić Pejović

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
13D031PMT Principi modernih telekomunikacija 2) 3+3 9 LINK
13D031TTS Teorija telekomunikacionog saobraćaja 3+3 9 LINK
13D031STM Sinhronizacija u telekomunikacionim mrežama 3+3 9 LINK
13D031BTS Bežični telekomunikacioni sistemi 3) 3+3 9 LINK
13D031SMR Sistemi mobilnih radio-veza 3+3 9 LINK
13D031SRT Savremene radio-tehnologije 3+3 9 LINK
13D031VIR Veštaška inteligencija u radio komunikacijama  9) 3+3 9 LINK
13D031BIM Bežične informacione mreže 3+3 9 LINK
13D031KRM Komunikacione i računarske mreže 3+3 9 LINK
13D031TIP Teorija i praksa komutacija 3+3 9 LINK
13D031DOS Digitalna obrada signala 1) 3+3 9 LINK
13D031SOS Simbolička obrada signala 1) 3+3 9 LINK
13D031AP Akustika prostorija 3+3 9 LINK
13D081PS Primenjena statistika 3+3 9 LINK
13D031AMT Akustičke merne tehnike 3+3 9 LINK
13D031MMZ Metode modelovanja zvučnog polja 3+3 9 LINK
13D031OAP Odabrana poglavlja iz akustike prostorija 3+3 9 LINK
13D031ADP Akustički dizajn prostorija 3+3 9 LINK
13D031ROG Robusna obrada govornih signala 4) 3+3 9 LINK
13D031GT Govorne tehnologije 6) 3+3 9 LINK
13D031IPM Indeksiranje i pretraživanje multimedijalnih sadržaja 5) 3+3 9 LINK
13D031LIN Linearne i nelinearne metode analize signala 3+3 9 LINK
13D031OMS Obrada multimedijalnih signala 6) 3+3 9 LINK
13D031SSG Satelitski sistemi za globalno pozicioniranje 2) 3+3 9 LINK
13D031SPT Slučajni procesi u telekomunikacijama 3+3 9 LINK
13D031STK Savremene tehnike kontrole grešaka u telekomunikacijama 3+3 9 LINK
13D031PVO Prostorno-vremenska obrada signala 3+3 9 LINK
13D031EET Energetski efikasne telekomunikacione mreže 3+3 9 LINK
13D031PTS Personalizovani telekomunikacioni sistemi 3+3 9 LINK
13D031MSKS Modelovanje saobraćaja u M2M komunikacionim sistemima 3+3 9 LINK
13D031KOGR Kognitivne radio mreže 3+3 9 LINK
13D031TA Tehnička audiologija 3+3 9 LINK
13D031PER Principi elektronskog rata u telekomunikacijama 4) 3+3 9 LINK
13D031OSM Obrada signala sa mikrofonskih nizova 3+3 9 LINK
13D031KTT Kooperativne tehnike u telekomunikacijama 7) 3+3 9 LINK
13D031DTS Distribuirani telekomunikacioni sistemi 7) 3+3 9 LINK
13D031NKT Napredne komunikacione tehnologije 8) 3+3 9 LINK
13D031MIOT Mreže i IoT 10) 3+3 9 LINK

1) Predmet se ne nudi u školskoj 2013/14. godini.

2) Predmet se ne nudi od školske 2014/15 godine.

3) Predmet se ne nudi od školske 2014/15. godine. Od školske 2017/18. godine predmet se može ponovo izabrati.

4) Predmet se ne nudi od školske 2015/16. godine.

5) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.

6) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

7) Predmet se može izabrati od školske 2017/18. godine.

8) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.

9) Od školske 2019/20. godine, predmet „Modeliranje i simulacija radio-mreža“ menja naziv u  „Veštaška inteligencija u radio komunikacijama“.

10) Predmet se može izabrati od školske 2019/20. godine.