Navigacija

Mikrotalasna tehnika

Rukovodilac modula: prof. dr Milka Potrebić

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
13D071EM Elektromagnetika 3+3 9 LINK
13D071APR Antene i prostiranje radiotalasa 3+3 9 LINK
13D071MT Mikrotalasna tehnika 3+3 9 LINK
13D071MME Metod momenata u elektromagnetici 3+3 9 LINK
13D071MKE Metod konačnih elemenata u elektromagnetici 3+3 9 LINK
13D071ASA Analiza i sinteza antena 3+3 9 LINK
13D071EKI Elektromagnetska kompatibilnost i integritet signala 3+3 9 LINK
13D071ME Mikrotalasna elektronika 3+3 9 LINK
13D071MPK Mikrotalasna pasivna kola 3+3 9 LINK
13D071RFM RF i mikrotalasni filtri 3+3 9 LINK
13D071NTM Napredne tehnike za mikrotalasno formiranje slike 1) 3+3 9 LINK
13D071MEM Memristori i memristivni sistemi 2) 3+3 9 LINK

 1) Predmet se može izabrati od šk. 2018/19. godine.

2) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2019/20. godine.