Navigacija

Primenjena matematika

Rukovodilac modula: prof. dr Marija Rašajski

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
13D081LA Linearna algebra 3+3 9 LINK
13D081FAP Funkcionalna analiza i primene 3+3 9 LINK
13D081NA Numerička analiza 3+3 9 LINK
13D081KAD Kvalitativna analiza diferencnih jednačina 3+3 9 LINK
13D081MI Mera i integracija 2) 3+3 9 LINK
13D081KOMB Kombinatorika i primene 3+3 9 LINK
13D081AR Automatsko rezonovanje 3+3 9 LINK
13D081SIMB Odabrana poglavlja iz simboličke algebre 3+3 9 LINK
13D081SF Specijalne funkcije 3+3 9 LINK
13D081MMF Matematičko modelovanje fizičko-tehničkih procesa 3+3 9 LINK
13D081KMF Kanonske matrične forme i njihove primene u elektrotehnici 3+3 9 LINK
13D081TG Teorija grafova sa primenama u elektrotehnici i računarstvu 3+3 9 LINK
13D081FMP Fazi metrički prostori sa primenama u elektrotehnici i računarstvu 3+3 9 LINK
13D081OPA Odabrana poglavlja iz algebre 3+3 9 LINK
13D081SM Stohastički modeli 3+3 9 LINK
13D081TA Teorija aproksimacija 1) 3+3 9 LINK

1) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2015/16. godine.

2) Predmet se ne nudi od školske 2015/16. godine.