Navigacija

Energetski pretvarači i pogoni

Rukovodilac modula: doc. dr Jovan Trifunović

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
13D011OTM Opšta teorija električnih mašina 3+3 9 LINK
13D011PPM Prelazne pojave u električnim mašinama 3+3 9 LINK
13D011IEM Ispitivanje i održavanje električnih mašina 1) 3+3 9 LINK
13D011NSE Nadgledanje stanja električnih mašina u pogonu 3+3 9 LINK
13D011ESM Električni servomotori 1) 3+3 9 LINK
13D011ITP Ispitivanje transformatora i prigušnica u pogonu 2) 3+3 9 LINK
13D011EP Energetski pretvarači 3+3 9 LINK
13D011UEP Upravljanje energetskim pretvaračima 3+3 9 LINK
13D011OPE Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona 3+3 9 LINK
13D011VEP Višemotorni električni pogoni 3+3 9 LINK
13D011IEP Integracija elektromotornih pogona u složene sisteme pokretanja i upravljanja 3+3 9 LINK
13D011EEF Elektromotorni pogon kao racionalan i kvalitetan potrošač električne energije 3+3 9 LINK
13D011MUE Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima 1) 3+3 9 LINK
13D011MUP Mikroprocesorsko upravljanje
elektromotornim pogonima
3+3 9 LINK
13D011MME Matematičko modeliranje u elektrotermiji 3+3 9 LINK
13D011OPS Odabrana poglavlja iz specijalnih električnih instalacija 3+3 9 LINK
13D011SPE Specijalna poglavlja iz električnog osvetljenja 3+3 9 LINK
13D011PEB Pozitivni efekti upotrebe bentonita u sistemima uzemljenja 3+3 9 LINK

1) Predmet se ne nudi od školske 2015/16 godine, a od školske 2018/19. godine se može ponovo izabrati.

2) Ovaj predmet se ne nudi od školske 2015/16. godine, a od šk. 2019/20. može se ponovo izabrati.