Navigacija

Elektroenergetske mreže i sistemi

Rukovodilac modula: prof. dr Željko Đurišić

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
13D021MO Metode optimizacije u elektroenergetskim sistemima 3+3 9 LINK
13D021DS Distributivni sistemi - optimalno planiranje i eksploatacija 3+3 9 LINK
13D021VNO Visokonaponska rasklopna oprema 3+3 9 LINK
13D021EPP Elektromagnetni prelazni procesi u elektroenergetskim sistemima 1) 3+3 9 LINK
13D021RZ Relejna zaštita postrojenja i mreža 3+3 9 LINK
13D021VP Visokonaponska postrojenja 3+3 9 LINK
13D021PEM Proračun elektroenergetskih mreža 3) 3+3 9 LINK
13D021OP Optimalno planiranje elekrtoenergetskih sistema 3) 3+3 9 LINK
13D021PPA Primena programskih alata u elektroenergetici 3+3 9 LINK
13D021VNM Visokonaponska merenja u elektroenergetici 3+3 9 LINK
13D021UZS Uzemljivački sistemi 3+3 9 LINK
13D021MST Merne sprege i merni transformatori 3+3 9 LINK
13D021VSE Vetroenergetika i solarna energetika 3+3 9 LINK
13D021PES Pouzdanost elektroenergetskih sistema 3+3 9 LINK
13D021PPS Prelazni procesi srednjeg i dugog trajanja u elektroenergetskim sistemima 2) 3+3 9 LINK
13D021SES Stabilnost elektrenergetskih sistema 3+3 9 LINK
13D021UES Upravljanje elektroenergetskim sistemima 3+3 9 LINK
13D021FRU Fleksibilni regulacioni uređaji u elektroenergetskim prenosnim mrežama 3+3 9 LINK
13D011MUE Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima 2) 3+3 9 LINK
13D021PIT Primena informacionih tehnologija u elektroenergetici 3+3 9 LINK
13D021IOI Integracija obnovljivih izvora u distributivni sistem 3+3 9 LINK
13D021PRE Planiranje rada elektroenergetskih sistema u interkonekciji 3+3 9 LINK
13D021FVH Faktor snage i metode za popravku faktora snage u prisustvu viših harmonika 3+3 9 LINK

1) Predmet se ne nudi od školske 2014/15. godine, a od šk. 2019/20. može se ponovo izabrati.

2) Predmet se ne nudi od školske 2015/16. godine.

3) Predmet se ne nudi u školskoj 2017/18. i 2018/19. godini, a od školske 2019/20. može se ponovo izabrati.