Навигација

Управљање системима и обрада сигнала

Руководилац модула: др Александар Ракић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
13Д051ОАС Оптимални и адаптивни стохастички системи 3+3 9
13Д051ППЦ Праћење покретних циљева 3+3 9
13Д051КЕС Класификација и естимација сигнала 3+3 9
13Д051ТОП Технике обраде и препознавање говорног сигнала 3+3 9
13Д051АВО Аутоматско вођење објеката у простору 7) 3+3 9
13Д051ТРС Теорија роботских система 3+3 9
13Д051СРС Специјални роботски системи 3+3 9
13Д051ЛРС Линеарни робусни системи 5) 3+3 9
13Д051НМС Нелинеарни мултиваријабилни системи 3+3 9
13Д051СМА Сложени мулти-агент системи 3+3 9
13Д051НМ Неуралне мреже 3+3 9
13Д031Т Термовизија 2) 3+3 9
13Д051ВИ Вештачка интелигенција 5) 3+3 9
13Д051МКР Моторна контрола и рехабилитација 3+3 9
13Д051ОМО Одабране методе обраде физиолошких сигнала 7) 3+3 9
13Д051НП Неуралне протезе 3+3 9
13Д051МИЕ Методе и инструментација за електрофизиологију 3+3 9
13Д051СОМ Системи одлучивања у медицини 5) 3+3 9
13Д051АРС Аутономни роботски системи без људске посаде 3+3 9
13Д051ИРС Интелигентни роботски системи 3) 3+3 9
13Д051УСС Управљање сложеним системима 3+3 9
13Д051ОПД Одабране примене дигиталне обраде слике 1) 1.5+1.5 9
13Д051ПРО Примењена робусна оптимизација 4) 3+3 9
13Д051СТЗ Савремене технологије у здравству 4) 3+3 9
13Д051СДМУ Системи за дистрибуирано мерење и управљање 4) 3+3 9
13Д051НВМ Неуровизуелизационе методе 6) 3+3 9
13Д051СМП Савремене методе за пројектовање регулатора у системима управљања 6) 3+3 9

1) Овај предмет се може изабрати од школске 2015/16. године. Предмет се не нуди у шк. 2018/19., 2019/20. години.

2) Предмет се не нуди у школској 2015/16. години и од 2017/18. године.

3) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

4) Предмет се може изабрати од школске 2017/18. године.

5) Предмет се не нуди од школске 2017/18. године.

6) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.

7) Предмет се не нуди у шк. 2018/19., 2019/20. години.