Navigacija

Softversko inženjerstvo

Rukovodilac modula: prof. dr Jelica Protić

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
13D111OPO Odabrana poglavlja iz operativnih sistema 3+3 9 LINK
13D111OPP Odabrana poglavlja iz programskih prevodilaca 3+3 9 LINK
13D111SZR Sigurnost i zaštita računarskih sistema 3+3 9 LINK
13D111PPJ Principi programskih jezika 3+3 9 LINK
13D111ST Softverska tehnika 3+3 9 LINK
13D111VIE Veštačka inteligencija i ekspertski sistemi 2) 3+3 9 LINK
13D111FJA Formalni jezici i automati 3+3 9 LINK
13D111SIZ Softversko inženjerstvo zasnovano na modelima 3+3 9 LINK
13D111OPR Odabrana poglavlja iz računarske grafike 3) 3+3 9 LINK
13D111PBP Projektovanje baza podataka 3+3 9 LINK
13D111ORB Objektne i relacione baze podataka 3+3 9 LINK
13D111SSR Softverski sistemi za rad u realnom vremenu 3+3 9 LINK
13D111OOA Objektno orijentisana analiza i projektovanje 3+3 9 LINK
13D111IP Internet programiranje 3+3 9 LINK
13D111VS Virtuelna stvarnost 3+3 9 LINK
13D111MI Medicinska informatika 3+3 9 LINK
13D111RMS Razvoj mikroprocesorskog softvera 1) 3+3 9 LINK

1) Ovaj predmet je od školske 2015/16. godine prebačen sa modula Računarska tehnika i informatika na modul Softversko inženjerstvo.

2) Ovaj predmet je od školske 2015/16. godine prebačen sa modula Softversko inženjerstvo na modul Računarska tehnika i informatika.

3) Ovaj predmet je od školske 2018/19. godine prebačen sa modula Softversko inženjerstvo na modul Računarska tehnika i informatika.