Navigacija

Opšteobrazovni predmeti

Šifra Opšteobrazovni predmeti Časovi
(P+V)
Krediti Link za pristup predavanju
13D091EJ
13D091RJ
13D091NJ
13D091FJ
Strani jezik 3+3 6 LINK
13D091K Komunikologija 3+3 6 LINK
13D091UNR Uvod u naučni rad 3+3 6 LINK
13D061ITTZ Inovacije, transfer tehnologije i zaštita intelektualne svojine 1) 3+3 6 LINK

1) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.