Navigacija

Elektronika

Rukovodilac modula: prof. dr Lazar Saranovac

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
13D041PIS Projektovanje integrisanih kola i sistema 3+3 9 LINK
13D041OAE Odabrana poglavlja iz analogne elektronike  3+3 9 LINK
13D041OOS Odabrana poglavlja iz digitalne obrade signala 3+3 9 LINK
13D041PNR Projektovanje namenskih računarskih sistema 3+3 9 LINK
13D041SSI Senzorski sistemi i specijalna instrumentacija 3) 3+3 9 LINK
13D041FSP Fazno sinhronisane petlje 3+3 9 LINK
13D041OPE Odabrana poglavlja iz energetske elektronike 3+3 9 LINK
13D041PMR Primena mikroračunara 3+3 9 LINK
13D041PIP Projektovanje i primena pametnih senzora 4) 3+3 9 LINK
13D041DRF Dizajn integrisanih RF kola 3+3 9 LINK
13D041PPS Primena programabilnih sistema na čipu 3+3 9 LINK
13D041IKR Integrisana kola za komunikacione i radarske sisteme 1) 3+3 9 LINK
13D041OPMV Odabrana poglavlja iz mašinske vizije 1) 3+3 9 LINK
13D041MOS Multirezoluciona obrada signala 2) 3+3 9 LINK
13D041PSD Primena sigma-delta tehnike u obradi signala 5) 3+3 9 LINK
13D041MNS Mrežni namenski sistemi 5) 3+3 9 LINK

1) Predmet se može izabrati od školske 2016/17 godine.

2) Predmet se može izabrati od školske 2017/18 godine.

3) Od školske 2018/19. godine predmet "Savremeni merni sistemi" menja naziv u "Senzorski sistemi i specijalna instrumentacija"

4) Od školske 2018/19. godine predmet "Namenske senzorske mreže" menja naziv u "Projektovanje i primena pametnih senzora"

5) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.