Navigacija

Računarska tehnika i informatika

Rukovodilac modula: prof. dr Igor Tartalja

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
13D111OPA Odabrana poglavlja iz arhitekture računarskih sistema 3+3 9 LINK
13D111LRM Lokalne računarske mreže 3+3 9 LINK
13D111RMS Razvoj mikroprocesorskog softvera 2) 3+3 9 LINK
13D111VLS Projektovanje računara u VLSI tehnici 3+3 9 LINK
13D111APS Arhitekture za podršku softverskim sistemima 3+3 9 LINK
13D111MMR Modelovanje i merenje računarskih performansi 3+3 9 LINK
13D111MPS Multiprocesorski sistemi 3+3 9 LINK
13D111MMS Multimedijalni sistemi – odabrana poglavlja 3+3 9 LINK
13D111TCP TCP/IP arhitektura 3+3 9 LINK
13D111OSD Organizacija sistema diskova 3+3 9 LINK
13D111SM Senzorske mreže 3+3 9 LINK
13D111SDM Softverski definisane mreže 1) 3+3 9 LINK
13D111VIE Veštačka inteligencija i ekspertski sistemi 3) 3+3 9 LINK
13D111OPR Odabrana poglavlja iz računarske grafike 4) 3+3 9 LINK

1) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2015/16. godine.

2) Ovaj predmet je od školske 2015/16. godine prebačen sa modula Računarska tehnika i informatika na modul Softversko inženjerstvo.

3) Ovaj predmet je od školske 2015/16. godine prebačen sa modula Softversko inženjerstvo na modul Računarska tehnika i informatika.

4) Ovaj predmet je od školske 2018/19. godine prebačen sa modula Softversko inženjerstvo na modul Računarska tehnika i informatika.