Navigacija

Audio i video tehnologije

1. semestar
Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi (P+V+L) Krediti
MS1SOZ Snimanje i obrada zvuka 3+1+0 6
MS1ADP Akustički dizajn prostorija 3+1+0 6
MS1OGS Obrada govornih signala 3+1+0 6
MS1OSZ Obrada signala zasnovana na znanju 1) 3+1+0 6
MS1MMT Multimedijalne telekomunikacije 3+1+0 6
MS1STT Statistička teorija telekomunikacija 3+1+0 6
MS1PTS Personalizacija telekomunikacionih servisa 3+1+0 6
MS1SSV Sistemi sa više brzina 3) 3+1+0 6
MS1FVS Forenzika video signala 3) 3+1+1 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
MS1E Elektroakustika 3+1+1 6
MS1TV Televizija 3+1+1 6
MS1AOS Adaptivna obrada signala 3) 3+1+1 6
MS1R Radiotehnika 3) 3+1+1 6
2.  semestar
Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi (P+V+L) Krediti
MS1O Ozvučavanje 3+1+0 6
MS1KČR Komunikacija čovek-računar 3+1+0 6
MS1MMS Multimedijalni sistemi sa više brzina 2) 3+1+0 6
MS1PNM Primena neuralnih mreža u telekomunikacijama 4) 3+1+0 6
MS1OAS Obrada audio signala 3+1+0 6
MS1OSZ Obrada signala zasnovana na znanju 1) 3+1+0 6
MS1ZOB Zaštita od buke i vibracija 5) 3+1+1 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
MS1AS Audio sistemi 3+1+1 6
MS1VS Video sistemi 3+1+1 6
MS1TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama 3+1+1 6
MS1MS Multimedijalni sistemi 3+1+1 6
MS1JMS Javni mobilni sistemi 6) 3+1+1 6
Ukupno 22 30

1) Ovaj predmet je prebačen iz 1. u 2. semestar (A grupa) od školske 2013/14. godine.

2) Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine, a od školske 2013/14. godine prebačen je u 1. semestar (A grupa) i promenjen je naziv predmeta u „Sistemi sa više brzina“.

3) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.

4) Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.

5) Ovaj predmet je prebačen iz Grupe B u Grupu A od školske 2012/13. godine.

6) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2012/13. godine.