Навигација

МС1ОСЗ - Обрада сигнала заснована на знању

Спецификација предмета
НазивОбрада сигнала заснована на знању
АкронимМС1ОСЗ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Аудио и видео технологије
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаосновни курс из дигиталне обраде сигнала
  Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се прикажe концепт обраде сигнала засноване на знању. Фокус је на анализи сигнала и система методама обраде сигнала засноване на знању. Циљ је примена обраде сигнала засноване на знању у одређеним класама проблема у телекомуникацијама и аудио системима.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће моћи да разумеју обраду сигнала засновану на знању, основне концепте вештачке интелигенцију, одговарајуће математичке моделе, софтверске алате који се користе за анализу и имплементацију дискретних система, препознају и формулишу проблеме које могу да моделују дискретне системима а затим пронађу ефикасна инжењерска решења у областима телекомуникација и аудио система.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредстављање сигнала у нумеричкој обради, рачунарски алгоритми за пројектовање и рад са симболичким подацима, интергрисана обрада и разумевање сигнала, концепт апстрактног сигнала у интерпретацији сигнала, примене обраде сигнала засноване на знању у телекомуникацијама и аудио ситемима.
  Садржај практичне наставеИмплементација обраде сигнала засноване на знању у конретним проблемима у телекомуникацијама и обради аудио сиганала.
  Литература
  1. 1. A.V. Oppenheim and S.H. Nawab, Symbolic and Knowledge-Based Signal Processing, Prentice Hall, 2000.
  2. 2. R. Maeder, Computer Science with Mathematica, Cambridge Univ.Press, 2000.
  3. 3. S. Wolfram, The Mathematica book, Wolfram media, Champaign, 2003.
  4. 4. M. Lutovac, D. Tošić, SchematicSolver
  5. 5. http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4814/, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежебе, домаћи задаци
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти50
  Колоквијуми20
  Семинари0