Навигација

МС1ЗОБ - Заштита од буке и вибрација

Спецификација предмета
НазивЗаштита од буке и вибрација
АкронимМС1ЗОБ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаЕлектроакустика
Циљеви изучавања предметаОвај предмет даје студентима основе из области заштите од буке и вибрација као инжењерског деловања у области екологије.
Исходи учења (стечена знања)Познавање критеријума процене угрожености буком, методе дијагностике стања буке и уобичајених метода заштите.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеУводни појмови из области заштите од буке и вибрација: бука као еколошки фактор, узнемиравање буком, психолошки и физиолошки ефекти буке. Оштећења чула слуха. Ефекти буке на говор. Критеријуми заштите, акустичка дилема. Законска регулатива из области заптите од буке и вибрација и критеријуми заштите. Основни принципи мерења нивоа звука. Мерни микрофон, врсте и намена, микрофонски предпојачавачи.
Садржај практичне наставеЛабораторијске и демонстарционе вежбе.
Литература
  1. Уџбеник доступан у електронском облику на сајту Катедре
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеpredavanja i demonstracije u laboratoriji
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0