Navigacija

Računarska tehnika i informatika

1. semestar
Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi (P+V+L) Krediti
MS1SON Sistemi otporni na otkaze 2+2+0 6
MS1PSZ Pronalaženje skrivenog znanja 2+2+0 6
MS1RM2 Računarske mreže 2 2+2+0 6
2. semestar
Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi (P+V+L) Krediti
MS1SIP Sociološki i profesionalni aspekti računarstva 2+2+0 6
MS1RBM Računarstvo u bio-medicini 2+2+0 6
MS1PRV Programiranje u realnom vremenu 2+2+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
MS1MPS Multiprocesorski sistemi 2+2+1 6
MS1SAB Softverski alati baza podataka 2+2+1 6
MS1IS1 Informacioni sistemi 1 2+2+1 6
MS1PRS Paralelni računarski sistemi 2+2+1 6
MS1RG Računarska grafika 2+2+1 6
MS1ZP Zaštita podataka 2+2+1 6
Ukupno 20-21 30