Navigacija

Mikrotalasna tehnika

1. semestar
Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi (P+V+L) Krediti
MS1MIS Modelovanje i simulacija elektromagnetskih polja 4+0+0 6
MS1PMF Projektovanje mikrotalasnih filtara 2+2+0 6
MS1IEK Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti 1) 1+0+3 6
MS1FOM Formiranje mikrotalasnih slika 2) 4+0+0 6
MS1OOA Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu 2) 1+0+3 6
2. semestar
Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi (P+V+L) Krediti
MS1MT Milimetarski talasi 2+2+0 6
MS1SAM Softverski alati u mikrotalasnoj tehnici 3) 3+1+0 6
MS1SAP Softverski alati za projektovanje antena 3+1+0 6
Ukupno 20 30

1) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2012/13. godine.

2) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.

3) Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.