Navigacija

Opšteobrazovni predmeti

1. semestar
Šifra Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B Časovi (P+V+L) Krediti
MS1EJ
MS1RJ
MS1NJ
MS1FJ
Strani jezik 2+0+0 3
MS1EK Ekonomija 3+1+1 3
MS1OR Organizacija rada 1) 3+1+0 3
MS1OI Osnovi inovacija, transfera tehnologije i zaštita intelektualne svojine u elektrotehnici i računarstvu 2) 3+2+0 3

1) Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

2) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.