Navigacija

Elektroenergetski sistemi

1. semestar
Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi (P+V+L) Krediti
MS1DRZ Digitalne relejne zaštite 2+2+0 6
MS1MID Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja 3+1+0 6
MS1EKO Elektromagnetna kompatibilnost 2+2+0 6
MS1PES Planiranje elektroenergetskih sistema 3+1+0 6
MS1ADM Automatizacija distributivnih mreža 3+1+0 6
MS1IEM Inteligentne elektroenergetske mreže 1) 2+2+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
MS1TV2 Tehnika visokog napona 2 2+1+1 6
MS1OE Opšta energetika 3+1+0 6
MS1KEE Kvalitet električne energije 2+1+1 6
MS1AE2 Analiza elektroenergetskih sistema 2 2+2+0 6
MS1EL Elektrane 2+2+0 6
2. semestar
Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi (P+V+L) Krediti
MS1EES Eksploatacija elektroenergetskih sistema 2+2+0 6
MS1RES Regulacija elektroenergetskih sistema 2+1+1 6
MS1IEM Inteligentne elektroenergetske mreže 1) 2+2+0 6
MS1PNV Projektovanje TS nadzemnih i kablovskih vodova 2) 2+2+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
MS1EMN Električno merenje neelektričnih veličina 2+2+0 6
MS1TED Tržište električne energije i deregulacija 3+1+0 6
MS1OIE Obnovljivi izvori energije 2+2+0 6
MS1VO Visokonaponska oprema 2+2+0 6
Ukupno 20 30

1) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine i samo je te godine prebačen u 2. semestar.

2) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.