Navigacija

Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

1. semestar
Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi (P+V+L) Krediti
MS1SAR Savremeni radarski sistemi 1) 3+1+0 6
MS1ASR Arhitektura svičeva i rutera 3+1+0 6
MS1SDO Sistemi daljinskog osmatranja 3+1+0 6
MS1ANT Antenski nizovi u telekomunikacionim sistemima 3+1+0 6
MS1PST Principi savremenih telekomunikacija 3+1+0 6
MS1STT Statistička teorija telekomunikacija 3+1+0 6
MS1PTS Personalizacija telekomunikacionih servisa 3+1+0 6
MS1KR Kognitivni radio 3+1+0 6
MS1KS M2M Komunikacioni sistemi 1) 3+1+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
MS1URV Usmerene radio veze 3+1+1 6
MS1R Radiotehnika 3+1+1 6
MS1IPT IP telefonija 3+1+1 6
MS1SAT Satelitski sistemi 1) 3+1+1 6
MS1AI Arhitektura interneta 3+1+1 6
MS1OT2 Optičke telekomunikacije 2 3+2+0 6
MS1TV Televizija 3) 3+1+1 6
MS1AOS Adaptivna obrada signala 3) 3+1+1 6
2. semestar
Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi (P+V+L) Krediti
MS1TS Termovizijski sistemi 3+1+0 6
MS1PRM Protokoli u telekomunikacionim mrežama 3+1+0 6
MS1BM Bežične mreže 3+1+1 6
MS1PTM Projektovanje telekomunikacionih mreža 4) 3+1+1 6
MS1BSM Bežične senzorske mreže 2) 3+1+1 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
MS1JMS Javni mobilni sistemi 3+1+1 6
MS1PKH Programiranje komunikacionog hardvera 3+1+1 6
MS1IP Internet programiranje 3+1+1 6
MS1PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima 3+1+1 6
Ukupno 20-24 30

1) Ovaj predmet se ne nudi u školskoj 2013/14. godini.

2) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2012/13. godine.

3) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.

4) Ovaj predmet se ne nudi u školskoj 2014/15. godini.