Навигација

МС1ММС - Мултимедијални системи са више брзина

Спецификација предмета
НазивМултимедијални системи са више брзина
АкронимМС1ММС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Аудио и видео технологије
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаОбрада сигнала 1
  Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се прикажу основни принципи обраде сигнала с више брзина. Фокус је на алгоритмима и рализационим структурама система с више брзина. Циљ је да се анализирају примене у телекомуниакцијама и обради аудио сигнала и да се развију софтверска решења за типичне практичне проблеме.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће моћи да разумеју основне и напредне концепте везане за обраду сигнала с више брзина. Научиће да симулирају системе с више брзина у MATLAB (или MATLAB клон) окружењу. Биће обучени да примене технике обраде сигнала с више брзина у решавању проблема везаних за телекомуникације и обраду аудио сигнала и да та решења реализују у MATLAB–у.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОснове система с више брзина, филтри у системима с више брзина, FIR, IIR и чешљасти филтри за промену фреквенције одабирања, промена фреквенције одабирања са нецелобројним фактором, технике обраде сигнала с више брзина у пројектовању и имплементацији филтара, филтарске банке са више брзина, примена система са више брзина у телекомуникационим и аудио системима.
  Садржај практичне наставеАнализа и синтеза филтара у системима с више брзина, симулација система с више брзина у MATLAB (MATLAB клон) окружењу.
  Литература
  1. Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009
  2. G. Dolecek, Multirate Systems, Design and Application, Idea Group Publishing, 2002.
  3. T. Hentschel, Sample Rate Conversion in Software Configurable Radios, Artech House, 2002.
  4. M. Popović, Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставепредавања, вежбе, пројекат
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава20Усмени испит0
  Пројекти50
  Колоквијуми0
  Семинари0