Навигација

МС1ТИК - Теорија информација и кодови у телекомуникацијама

Спецификација предмета
НазивТеорија информација и кодови у телекомуникацијама
АкронимМС1ТИК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Аудио и видео технологије
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се изложе основне поставке Теорије информација, као и да се систематски представе основи кодовања извора, основне технике каналног и линијског кодовања, као и елемената криптологије.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за разумевање основних појмова теорије информација, основних метода конструкције и декодовања заштитних кодова. Поред тога ће бити у могућности да прате најновија достигнућа компресије и криптологије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеУвод. Ентропија. Марковљеви извори. Дијаграм стања и трелис. Дискретни и континуални извори информација. Теорема о кодовању извора. Компресија података. Модели дискретног канала и капацитет канала. Теорема о каналном кодовању. Линеарни блок кодови, интерливинг. Увод у цикличне кодове. Конволуциони кодови. Увод у турбо кодове и просторно временске кодове. Теорија информација и криптографија.
Садржај практичне наставеАудиторне и лабораторијске вежбе
Литература
  1. 1. Д. Драјић, П. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, III изд. Академска мисао, Београд, 2009.
  2. T.M. Cover, J.A. Thomas, Elements on Information Theory, John Wiley & Sons, 2nd ed, 2006
  3. 2. S. Lin, D. J. Costello, Error Control Coding, fundamentals and applications, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања5Писмени испит70
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми25
Семинари0