Навигација

Аудио и видео технологије

1. семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1СОЗ Снимање и обрада звука 3+1+0 6
МС1АДП Акустички дизајн просторија 3+1+0 6
МС1ОГС Обрада говорних сигнала 3+1+0 6
МС1ОСЗ Обрада сигнала заснована на знању 1) 3+1+0 6
МС1ММТ Мултимедијалне телекомуникације 3+1+0 6
МС1СТТ Статистичка теорија телекомуникација 3+1+0 6
МС1ПТС Персонализација телекомуникационих сервиса 3+1+0 6
МС1ССВ Системи са више брзина 3) 3+1+0 6
МС1ФВС Форензика видео сигнала 3) 3+1+1 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1Е Електроакустика 3+1+1 6
МС1ТВ Телевизија 3+1+1 6
МС1АОС Адаптивна обрада сигнала 3) 3+1+1 6
МС1Р Радиотехника 3) 3+1+1 6
2.  семестар
Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови (П+В+Л) Кредити
МС1О Озвучавање 3+1+0 6
МС1КЧР Комуникација човек-рачунар 3+1+0 6
МС1ММС Мултимедијални системи са више брзина 2) 3+1+0 6
МС1ПНМ Примена неуралних мрежа у телекомуникацијама 4) 3+1+0 6
МС1ОАС Обрада аудио сигнала 3+1+0 6
МС1ОСЗ Обрада сигнала заснована на знању 1) 3+1+0 6
МС1ЗОБ Заштита од буке и вибрација 5) 3+1+1 6
Предмети са основних студија - Група Б
МС1АС Аудио системи 3+1+1 6
МС1ВС Видео системи 3+1+1 6
МС1ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама 3+1+1 6
МС1МС Мултимедијални системи 3+1+1 6
МС1ЈМС Јавни мобилни системи 6) 3+1+1 6
Укупно 22 30

1) Овај предмет је пребачен из 1. у 2. семестар (А група) од школске 2013/14. године.

2) Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године, а од школске 2013/14. године пребачен је у 1. семестар (А група) и промењен је назив предмета у „Системи са више брзина“.

3) Овај предмет се може изабрати од школске 2013/14. године.

4) Овај предмет се не нуди од школске 2012/13. године.

5) Овај предмет је пребачен из Групе Б у Групу А од школске 2012/13. године.

6) Овај предмет се може изабрати од школске 2012/13. године.