Навигација

МС1СТТ - Статистичка теорија телекомуникација

Спецификација предмета
НазивСтатистичка теорија телекомуникација
АкронимМС1СТТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Аудио и видео технологије
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаTelekomunikacije 1, Telekomunikacije 2, Radio komunikacije, Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama.
  Циљеви изучавања предметаУвод у дискретне и континуалне случајне процесе у телекомуникацијама. Основи теоријe филтрације, корелације и детекције.
  Исходи учења (стечена знања)Након курса, студенти постају упознати са основним методама које користе пробабилистички приступ у третирању и решавању комуникационих проблема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеMодел комуникационог система. Случајне променљиве. Расподеле случајних променљивих. Функције случајне променљиве. Моменти. Карактеристична функција. Случајни процеси, појам ансамбла. Стационарност, ергодичност, корелациона функција. Винер-Хинчинова теорема. Издвајање сигнала из шума филтрацијом и корелацијом. Оптимални филтар по Винеру. Детекција сигнала у шуму.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе и домаћи задаци
  Литература
  1. Д. Драјић: Увод у статистичку теорију телекомуникација, 2. издање, Академска мисао, 2006, Београд.
  2. A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, 1986.
  3. H. L. Van Trees, Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I: Detection, Estimation, and Linear Modulation Theory, John Wiley & Sons, Inc. New York, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе. Домаћи задаци у форми писања есеја и решавања рачунских задатака, пројеката (по избору).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит60
  Практична настава40Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0