Навигација

ОО1П1 - Програмирање 1

Спецификација предмета
НазивПрограмирање 1
АкронимОО1П1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
МодулЕлектротехника и рачунарство
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУчење императивног програмирања на језицима ниског нивоа и вишим програмским језицима. Приказ интерног представљања података, синтаксе и семантике, контролних структура, модуларног програмирања и анализе комплексности. Оспособљавање студената за конструкцију, имплементацију и тестирање алгоритама уз коришћење статичких и динамичких структура података на процедуралном програмском језику.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити у стању да: трансформишу изразе Булове алгебре, израчунају вредност броја на основу приказа у комплементу двојке и рачунају са оваквим бројевима, напишу једноставан програм на симболичком машинском језику picoComputer-а, разумеју синтаксне дефиниције, развијају, исправе и тестирају модуларне структуриране програме на вишем програмском језику и процене њихову комплексност.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеБуловa алгебрa и бинарнa репрезентацијa података. Програмирање на симболичком машинском језику (picoComputer). Синтаксне нотације. Структурирано програмирање. Типови података. Контролне структуре. Модуларизација програма, пренос аргумената, рекурзија. Улаз/излаз података, датотеке. Показивачи и динамичка алокација меморије и деалокација са примерима (листе). Анализа сложености алгоритама.
  Садржај практичне наставеПрактична настава се изводи у оквиру аудиторних вежби, које у потпуности прате редослед тема које се излажу у оквиру предавања. За сваку тему обрађује се скуп примера и задатака са решењима, као и питања са понуђеним одговорима везана за ту тему.
  Литература
  1. Програмски језици, Јозо Дујмовић, Академска мисао, 2000.
  2. Pascal User Manual and Report, K. Jensen, N. Wirth, A.B. Mickel, J.F. Miner, (4th edition), 1991.
  3. Програмски језици (збирка задатака), Ласло Краус, Академска мисао, 2005
  4. Програмирање 1, презентације коришћене на предавањима и вежбама, Веб сајт Катедре за РТИ Електротехничког факултета, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p1/materijal.html
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми30
  Семинари0