Навигација

ОО1П2 - Програмирање 2

Спецификација предмета
НазивПрограмирање 2
АкронимОО1П2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
МодулЕлектротехника и рачунарство
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са синтаксом и семантиком програмског језика С. Примена напредних концепата процедуралног програмирања у језику С. Оспособљавање студената за конструкцију алгоритама, коришћење статичких и динамичких структура података, имплементацију и тестирање програма у језику С.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити у стању да: израчунају вредност реалног броја на основу приказа по IEEE стандарду и да рачунају са оваквим бројевима, напишу сложеније програме на језику C који користе операторе, контролне структуре и библиотечке функције, употребе макропроцесорске директиве, као и да развијају, тестирају и надограђују модуларне програме који користе уланчане листе, стабла и датотеке.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Структура програма. Типови података. Оператори. Контролне структуре. Низови. Показивачи. Динамичка алокација меморије. Функције: дефинисање, аргументи, бочни ефекти, рекурзија, прототип. Видљивост и трајност променљивих. Предпроцесор. Структуре и уније. Улаз/излаз, текстуалне и бинарне датотеке. Динамичке структуре података (уланчане листе, стабла). Развој сложених програма у језику C.
  Садржај практичне наставеПрактична настава се изводи у оквиру аудиторних вежби, које у потпуности прате редослед тема које се излажу у оквиру предавања. За сваку тему обрађује се скуп примера и задатака са решењима, као и питања са понуђеним одговорима везана за ту тему.
  Литература
  1. Програмски језик С са решеним задацима, Ласло Краус, Академска мисао, 2000.
  2. Решени задаци из програмског језика С, Ласло Краус, Академска мисао, 2004.
  3. C: A Software Engineering Approach, Peter A. Darnell and Philip E. Margolis, Springer; 3rd edition (May 29, 1996).
  4. Програмирање 2, презентације коришћене на предавањима и вежбама, Веб сајт Катедре за РТИ Електротехничког факултета, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p2/materijal.html
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит65
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми35
  Семинари0