Навигација

Прва година студија за електротехничке одсеке

1. година

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
1.1 ОО1ММ1 Математика 1 О 3+3+0 7
1.2 ОО1ОЕ1 Основи електротехнике 1 О 3+3+0 7
1.3 ОО1Ф1 Физика 1 О 3+2+0 5
1.4 ОО1П1 Програмирање 1 О 3+2+0 5
1.5 ОО1ЛФ Лабораторијске вежбе из Физике О 0+0+2 2
Бирају се два од следећих седам практикума
1.6-7 ОО1ПКР Практикум из коришћења рачунара И 1+0+1 2
1.6-7 ОО1ПМА Практикум из Математике 1-A И 1+1+0 2
1.6-7 ОО1ПМБ Практикум из Математике 1-Б 1 И 1+1+0 2
1.6-7 ОО1ПП1 Практикум из Програмирања 1 И 0+1+1 2
1.6-7 ОО1С Социологија И 2+0+0 2
1.6-7 ОО1ЕЈ1
ОО1РЈ1
ОО1НЈ1
ОО1ФЈ1
Страни језик 1 И 2+0+0 2
1.6-7 ОО1ПЕ1 Практикум из Основа електротехнике 1 И 1+1+0 2
Укупно 28 30
 
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
2.1 ОО1ММ2 Математика 2 О 3+3+0 7
2.2 ОО1ОЕ2 Основи електротехнике 2 О 3+3+0 7
2.3 ОО1П2 Програмирање 2 О 3+2+0 5
2.4 ОО1ЛОЕ Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике О 0,5+0+1,5 2
Бира се један од следећа два изборна предмета
2.5 ОО1Ф2 Физика 2 И 3+2+0 5
2.5 ОО1ОРТ Основи рачунарске технике И 3+2+0 5
Бирају се два од следећих осам практикума
2.6-7 OO1ПОT Практикум из Основа рачунарске технике И 0+0+2 2
2.6-7 OO1ПМ2 Практикум из Математике 2 И 1+1+0 2
2.6-7 ОО1УЕ Увод у електронику И 1+0+1 2
2.6-7 OO1ПП2 Практикум из Програмирања 2 И 0+1+1 2
2.6-7 ОО1УМ Увод у менаџмент И 2+0+0 2
2.6-7 ОО1ЕЈ2
ОО1РЈ2
ОО1НЈ2
ОО1ФЈ2
Страни језик 2 И 2+0+0 2
2.6-7 ОО1ПЕ2 Практикум из Основа електротехнике 2 И 1+1+0 2
2.6-7 ОО1ПФ2 Практикум из Физике 2 И 0+0+2 2
Укупно 28 30

Напомена:

Студент мора изабрати и положити најмање 2, а највише 4 курса страних језика током студија. Курсеви су међусобно независни.

Курсеви страних језика нису поређани по тежини, већ су међусобно независни.

1 Овај предмет се не нуди од школске 2013/14. године.