Навигација

ОО1Ф2 - Физика 2

Спецификација предмета
НазивФизика 2
АкронимОО1Ф2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
МодулЕлектротехника и рачунарство
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са елементима механике флуида, термодинамичким законима и законима оптике. Упознавање студената са физиком ХХ века: теоријом релативитета, квантном теоријом и моделима атома, нуклеарном физиком, нуклеарном енергетиком и зрачењем.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање основама оптике потребним за примену у комуникационим системима и фибероптичким сензорима. Упознавање са елементима механике флуида и термодинамике потребним за физичко-техничка мерења. Овладавање основама квантне физике за даљу надоградњу кроз модерне електротехничке дисциплине као што су фотоника и наноелектроника, и основама нуклеарне физике за примене у енергетици и медицини.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеГеометријска оптика. Оптички елементи. Таласна оптика. Специјална теорија релативности. Фотоелектрични ефекат. Де-Брољева релација. Боров модел атома. Принцип неодређености. Шредингерова једначина. Статика флуида. Паскалов и Архимедов закон. Динамика флуида. Бернулијева једначина. Први принцип термодинамике. Кинетичка теорија гасова. Ентропија и други принцип термодинамике. Пренос топлоте.
  Садржај практичне наставеВежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
  Литература
  1. Ј. Цветић, П. Маринковић, Физика 2, скрипта, 2004
  2. К.Николић, П.Маринковић, Ј.Цветић: Физика збирка решених задатака, ДН Центар, Београд 2011.
  3. Д. Гвоздић, "Елементи атомске и квантне физике," http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oo1f2/?p=materijali
  4. E. Hecht, "Optics," Addison Wessley, 2002
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит35
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми65
  Семинари0