Навигација

ОО1Ф1 - Физика 1

Спецификација предмета
НазивФизика 1
АкронимОО1Ф1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
МодулЕлектротехника и рачунарство
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима кинематике и динамике тачке и крутог тела. Упознавање студената са таласним кретањем.
  Исходи учења (стечена знања)Познавање физике на основном нивоу уз примену метода математичке анализе.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКинематика. Њутнови закони кретања. Гравитациона сила. Сила трења. Механички рад, енергија и снага. Центар масе. Кретање тела са променљивом масом. Еластични и нееластични судари. Момент инерције. Моментна једначина. Линеарни хармонијски осцилатор. Пригушене осцилације. Принудне осцилације. Таласи. Таласна једначина. Енергија таласа. Стојећи таласи. Интензитет звука. Доплеров ефекат.
  Садржај практичне наставеРешавање селектованих проблема.
  Литература
  1. П. Маринковић, "Физика 1", скрипта, ауторско издање, Београд, 2012.
  2. Ј. Цветић, "Таласи", скрипта, ауторско издање, 2004.
  3. К.Николић, П.Маринковић, Ј.Цветић, "Физика-збирка решених задатака", ДН Центар, Београд 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, демонстрације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит67
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми33
  Семинари0