Навигација

ОО1ПМБ - Практикум из Математике 1 - б

Спецификација предмета
НазивПрактикум из Математике 1 - б
АкронимОО1ПМБ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
МодулЕлектротехника и рачунарство
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са неким математичким појмовима и чињеницама који представљају даљу надоградњу садржаја курсева математике 1 и 2. Оспособљавање студената за успешно коришћење математичког апарата у осталим стручним предметима.
  Исходи учења (стечена знања)Студент ће лако препознавати проблеме у стручним предметима и примењивати стечено знање, посебно из диференцијалног и интегралног рачуна. Студент ће бити способан да анализира основне особине функција које се појављују при математичком моделовању одговарајућих проблема .
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеИнтегрални рачун. Диференцијалне једначине. Комбинаторика. Квантификаторски рачун. Графови и матрице. Елементи линеарне алгебре.
  Садржај практичне наставеОдговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
  Литература
  1. Цветковић Д., Лацковић И., Меркле М., Радосављевић З., Симић С., Васић П., Математика I - Алгебра VIII издање, Академска мисао, Београд, 2004.
  2. Васић П., Иричанин Б., Јовановић М., Малешевић Б., Маџаревић Т., Михаиловић Б., Радосављевић З., Симић С., Цветковић Д., Збирка задатака из алгебре I, II; Академска мисао, Београд, 2004.
  3. Милан Меркле: Математичка анализа - теорија и хиљаду задатака - за студенте технике, Академска мисао, Београд 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања и вежбе на табли, дискусије.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари30