Навигација

ОО1ПОТ - Практикум из Основа рачунарске технике

Спецификација предмета
НазивПрактикум из Основа рачунарске технике
АкронимОО1ПОТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
МодулЕлектротехника и рачунарство
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним комбинационим и секвенцијалним елементима. Разумевање структуре и функционисања прекидачких мрежа. Реализација сложених прекидачких мрежа помоћу визуелног симулатора.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју структуру прекидачких мрежа; обављају анализу и синтезу комбинационих и секвенцијалних мрежа; користе комбинационе и секвенцијалне модуле.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПројектовање основних комбинационих и секвенцијалних модула. Пројектовање и симулација сложених комбинационих и секвенцијалних прекидачких мрежа.
  Садржај практичне наставеСимулација модула помоћу визуелног симулатора: мултиплексер, демултиплексер, декодер, кодер, померач, инкрементер, декрементер, сабирач са серијским преносом, сабирач са групним преносом, аритметичка јединица, логичка јединица, аритметичко-логичка јединица, компаратор, регистар и бројач. Пројектовање мреже коришћењем наведених модула.
  Литература
  1. Основи рачунарске технике 1 - Практикум, Ј. Ђорђевић, Б. Николић, З. Радивојевић, Н.Грбановић, М.Обрадовић (Академска мисао, Београд, 2007.)
  2. Додатни материјали за лабораторијске вежбе - Ј.Ђорђевић, Ж.Станисављевић, Д.Драшковић (2011.)
  3. Приручник за коришћење симулатора - Н.Грбановић (2011.)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  002
  Методе извођења наставеУводна предавања. Вежбе у лабораторији за рачунаром.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит60
  Практична настава40Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0