Навигација

Примењена математика

Руководилац модула: др Наташа Ћировић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
13Д081ЛА Линеарна алгебра 3+3 9
13Д081ФАП Функционална анализа и примене 3+3 9
13Д081НА Нумеричка анализа 3+3 9
13Д081КАД Квалитативна анализа диференцних једначина 3+3 9
13Д081МИ Мера и интеграција 2) 3+3 9
13Д081КОМБ Комбинаторика и примене 3+3 9
13Д081АР Аутоматско резоновањe 3+3 9
13Д081СИМБ Одабрана поглавља из симболичке алгебре 3+3 9
13Д081СФ Специјалне функције 3+3 9
13Д081ММФ Математичко моделовање физичко-техничких процеса 3+3 9
13Д081КМФ Канонске матричне форме и њихове примене у електротехници 3+3 9
13Д081ТГ Теорија графова са применама у електротехници и рачунарству 3+3 9
13Д081ФМП Фази метрички простори са применама у електротехници и рачунарству 3+3 9
13Д081ОПА Одабрана поглавља из алгебре 3+3 9
13Д081СМ Стохастички модели 3+3 9
13Д081ТА Теорија апроксимација 1) 3+3 9

1) Овај предмет се може изабрати од школске 2015/16. године.

2) Предмет се не нуди од школске 2015/16. године.