Navigacija

13M011ELO - Električno osvetljenje

Specifikacija predmeta
Naziv Električno osvetljenje
Akronim 13M011ELO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta • Upoznavanje studenata sa osnovnim fotometrijskim veličinama. • Upoznavanje studenata sa relevantnim karakteristikama izvora svetlosti i svetiljki. • Projektovanje unutrašnjeg osvetljenja. • Projektovanje uličnog i spoljnog dekorativnog osvetljenja
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izradu projekata unutrašnjeg i spoljašnjeg osvetljenja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnove svetlosti. Izvori svetlosti. Svetiljke. Unutrašnje osvetljenje (faktori kvaliteta, projektovanje i proračuni, oblasti primene). Spoljno osvetljenje. Metode proračuna i oblasti primene (ulično osvetljenje, osvetljenje stambenih i pešačkih zona, spoljno dekorativno osvetljenje).
  Sadržaj praktične nastave Gostujuća predavanja, posete renomiranim proizvođačima svetiljki i obilazak grada (u cilju analize izvedenog spoljašnjeg dekorativnog osvetljenja).
  Literatura
  1. M. Kostić, “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja”, 2000.
  2. Philips Lighting, “Lighting Manual”, Fifth Edition, 1993.
  3. M. Kostić, "Osvetljenje puteva", 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, gostujuća predavanja, posete renomiranim proizvođačima svetiljki i obilazak grada (u cilju analize izvedenog spoljašnjeg dekorativnog osvetljenja).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari 0